वास्को दुकानांतल्यान दोन बायलांनी 20 हजार रुपयांचेर मारलो हात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव: वास्तो स्वतंत्रपथ मार्गा कुशीच्या एमपीटी सभाघराचे कुशीक आशिल्ल्या पॅट शॉपांत मंगळारा दोन बायलांनी 20 हजार रुपयांची चोरी करून धांव मारली. ह्या वेळार त्या दोन बायलां बरोबर पांच आनी सात वर्सांचीं दोन भुरगीं आशिल्लीं अशी म्हायती पॅट शॉपाचे धनी सुरेश राजपूत हांणी दिली. वास्को पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार वचून पळोवणी केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा.
वास्को एमपीटी सभाघराचे कुशीक आशिल्ल्या पॅट शॉपांत मंगळारा सांजवेळा 5.40 वरांचेर दोन बायलां आनी तांचे बरोबर दोन भुरगीं दुकानांत सामान खरेदी करपा खातीर आयलीं. ह्या वेळार पॅट शॉपांतल्या कामगारांक हेर सुवातेर व्यस्त दवरून हातूंतल्या सात वर्साच्या भुरग्यान कॅश कावंटरांतले 20 हजार रुपया फारायले.
हो चोरयेचो प्रकार पॅट शॉपांत आशिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांत बंदिस्त जाला. 20 हजार रुपया फारायले उपरांत त्या दोन बायलांनी आनी भुरग्यांनी थंय सावन धांव मारली. हो सगलो प्रकार पॅट शॉपाचे धनी सुरेश राजपूत हांचे नदरेक येतकूच तांणी वास्को पुलिसांक चोरयेची म्हायती दिली. पुलिसांनी सीसीटीव्हीच्या माध्यमांतल्यान चोरांचो सोद सुरू केला.