वास्को घराचेर पडलें झाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पालसण कोसळून फातर आपटलो वणटीक; वणटीचें लुकसाण

वास्को: वाडें हांगासरल्या गोवा शिपयार्डा कुशीच्या एका घराचेर झाड आनी पालसण कोसळिल्ल्यान वणटीची मोडतोड जाली. ही घडणूक घडली तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लीं. हें घर मारिया फर्नांडीस हांचें आसा.

दोन वर्सां पयलीं पालसण कोसळून एक व्हडलो फातर दोंगरा सकयल्या भागांत आशिल्ल्या घराचेर पडिल्लो. ताका लागून एके जाणटे बायलेक मरण आयिल्लें. जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाल्ली. हे घडणुकेन घराची मोडतोड जाल्ल्यान कांय जाण घर सोडून गेले. दोन वर्सां सावन हांगासरल्या घरांनी भाड्यान रावतात. जाल्यार कांय कुटूंबां दीसभर रावतात आनी रातच्या वेळार न्हिदपा खातीर दुसरे कडेन वतात. थंय राखणे वणत बांदची हे खातीर वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी यत्न चलयल्यात. फाटल्या म्हयन्यांत तांणी जिल्होधिकारी, उपजिल्होधिकारी, मामलेदार आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यां सयत हे सुवातेची पळोवणी केल्ली.

बुधवारा रातीं पालसण कोसळून एक झाड हुमटून पडलें. पालसणींतलो एक व्हडलो फातर थंयच्या एका घराचे वणटीक आपटल्ल्यान घराचें लुकसाण जालां. हे विशीं वास्को उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकूच तांणी फ्रान्सिस्को मेंडीस हांच्या मार्गदर्शना खाला घरचोर पडिल्लें झाड आनी पालसण कुशीक काडलें.

ह्या कामांत उपअधिकारी विवेकानंद भाटकार, ऑपरेटर प्रेमानंद नायक, दळाचे जवान अमृत मिराशी, सुंदर राऊळ, तुषार बांदोडकार आनी मुरगाव पालिकेचे वाघमारे हांणी खर शक्ट घेतले. वाघमारे हांणी झाडाचे खांदे कापपाचें म्हत्वाचें काम केलें.