वास्कोच्या मायमोळें तळयेचे उदरगती खातीर 1 कोटी रुपया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः वास्कोच्या मायमोळें तळेचे उदरगतीचे काम अमृत सरोवर अभियाना खाला हातांत घेतले. पयल्या टप्प्याच्या कामा खातीर 1 कोटी रपया मंजूर केल्यात अशी म्हायती वास्कोचो आमदार कृष्णा (दाजी) साळकार हांणे दिली. तळयचें सोबितीकरण हो म्हजो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा आनी तो पुराय करपा खातीर जाय ते सगळे यत्न आपूण करतलों अशें तांणे सांगलां.
तळयेचे आशी-कुशीक रावपी लोक घाणयारें उदक व्हांवन वचपाची वेवस्था नाशिल्ल्यान हें उदक तळयेंत सोडटात. ताका लागून उदक प्रदूशीत जालां. दरेका वेंचणुकेंत उमेदवार तळयेचें सोबितीकरण करपाचें आस्वासन दितात आनी मागीर सगलें विसरून वतात अशें जातालें. साळकार हाणे मात ही गजाल प्रत्यक्षांत हाडपाचे यत्न चलयल्यात.
पयल्या टप्प्या खातीर 1 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. जशें काम जातलें तशें आनीक कितले पयशे जाय हें कळटलें. मायमोळें तळें कोमुनिदादीचे सुवातेंत आसा. सोबितीकरणा खातीर तांचे कडल्यान एनओसी लागतली. कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी ते खातीर सकारात्मक प्रतिसाद दिला अशें दाजी साळकारान सांगलें.