वास्कोचें नुस्त्या मार्केट उक्तेंकरातः काँग्रेस पक्षाची मागणी ना जाल्यार विक्रेत्यांक मार्केटात व्हरून बसयतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्य समितीचो अध्यक्ष नझीर खान आनी  थळाव्या फुडाऱ्यांनी नूतनीकरण केल्लें वास्कोचें नुस्त्या मार्केट उक्तें करपाक कळाव जाता हे खातीर बुधवारा साजें मार्केटा सामकार निदर्शनां केली आनी फुडल्या 45 दिसांत मुरगांव पालिका मंडळान हें मार्केट उक्तें केलें ना जाल्यार पारंपाकीर नुस्त्यां विक्रेत्यांक त्या मार्केटांत वचपाक फोर्सार कररपाची शिटकावणी दिल्या.
पालिका मंडळान हें मार्केट उक्तें करपाचें जाहीर केल्लें मात अजून ते नदरेन हालचाली चल्ल्यान हें अजून दिश्टी पडना अशें नझीर खान हांणी प्रसार माध्यमांक सांगले. वास्कोच्या ह्या पोरण्या नुस्त्या  मार्केटाचो वाठार शारांतल्या वेपाराचें मुखेल केंद्र हें आमी ल्हानपणा सावन पळयत आयल्यात. मार्केटांतल्या भाजीपालो, फळ विकपी तशेंच मटण- चिकन विकप्यांक सध्या हेर कडेन सुवात दिल्या. मार्केटांत नुस्तें विकपी मार्केटा भायर नुस्तें विकतात. सध्याचो आमदार दाजी साळकार नगरसेवक आसतना ताणे नुस्त्या मार्केटाचें नूतनीकरण करपाचें काम सुरू केल्लें. मात आदलो आमदार कार्लुस आल्मेदा आनी ताचे मदल्या राजकी वादाक लागून मार्केट उक्तें करपाचें फाटीं पडत गेलें अशें खान हांणी सांगलें.
हालींच मुरगांव पालिका मंडळान नूतनीकरण केल्लें मार्केट उक्तें करपाचो थाराव पास केल्लो. पंदरा दिसांत पारंपरिक विक्रेत्याक मार्केटांत सुवात दितले अशें नगरसेविका शमी साळकार हिणे सांगल्लें. हे गजालीक एक म्हयनो जावपाक आयलो तरी कायंच जावपाक शकलें ना. रस्त्यार बसून नुस्तें विकपी विक्रेत्यांक पावसाक सुरवात जावचे पयलीं मार्केटांत व्हरपाची गरज आसा. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे आनी आमदार दाजी साळकार हांणी एकठांय बसून मार्केट तात्पुरतें सुरू करपाचो विचार करपाक जाय अशें तांणे सांगलें.
फुडल्या 45 दिसांत मार्केट उक्तें केलें ना जाल्यार काँग्रेस पक्षाक पारंपरिक नुस्तें विक्रेत्यांक तातूंत व्हरून बसोवचें पडटलें अशी शिटकावणी नझीर खान हांणी दिल्या.