वास्कोंतल्या अपघातांत जाण्टे बायलेक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः वास्को मांगोरहील वरुणपुरी हांगा तट राखण दलाच्या कार्यालया सामकारच्या रस्त्या वयल्यान चलत वचपी रजिया बेगम मुजावर हे 69 वर्सांचे बायलेक हुंडाय क्रेट गाडयेन धपको दिल्ल्यान तिका जाग्यारूच मरण आयलें. ही गाडी रुमडावाडो- मुरगांव हांगचो अमर हरमलकार (24) चलयतालो. अपघाता उपरांत घडणुकेचे सुवाते वयल्यान तो पळ्ळो.
वास्को पुलिसांनी हीट अॅण्ड रन प्रकरणात हरमलकाराक अटक केल्या. जीए 06 ई 6700 गाडयेन रजिया मुजावर हिका धपको दिलो. ती फकीर गल्ली वरुणापुरी हांगची आशिल्ली. तिका 108 अॅम्बुलन्सींतल्यान चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटलांत व्हेली तेन्ना दोतोरांनी तिका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. पुलिसांनी कूड पोस्टमॉर्टेमा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिसियोंत धाडली.