वाळपय हॉस्पिटलांतले सॅटेलायटओपीडीक लोकांचो बरो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः गोंय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आनी भलायकी खात्या वतीन वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत बुधवारा सुरू केल्ल्या सॅटेलायट ओपीडीक लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. पयल्याच दिसा सुमार 250 लोकांनी वेगवेगळे तरेची तपासणी करून घेतली. कांय दुयेंतीक फुडल्या उपचारां खातीर जीएमसीत धाडलां अशी म्हायती भलायकी संचालिका डॉ गीता काकोडकार हिणे दिली.
हाचे फुडें दर बुधवाराक जीएसीतले वेगवेगळ्या विभागाचे ज्येश्ठ दोतोर वाळपय हॉस्पिटलांत येवून दुयेंतीक तपासतले अशें डॉ काकोडकार हिणे सांगलें. सत्तरी तालुक्यांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकाक जीएमसींत तपासणे खातीर वचपाक तरेकवार समस्यांक तोंड दिवचें पडटा म्हणून प्रायोगीत तत्वार बुधवारा सॅटेलायट ओपीडी उपक्रम वाळपय हॉस्पिटलांत सुरू केल्लो.
ह्या वेळार डॉ गीता काकोडकार तशेंच नोडल अधिकारी डॉ कल्पना महात्मे, वाळपय हॉस्पिटलाचो प्रभारी वैजकी अधिकारी डॉ अभिजीत वाडकार, डॉ शाम काणकोणकार, आदली भलायकी संचालिका आनी सध्या भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची खासा सचीव डॉ राजनंदा देसाय हाजीर आशिल्ली.