वाळपय वाठारांत मेळ्ळी कॅस्ट्रो कोरल ह्या जिवाण्याची सामकी दुर्मिळ प्रजाती जिवाणे इस्ट प्रदीप गंवडळकारान दिलें जिवदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः जैव विविधतायेंत गिरेस्त आशिल्ल्या सत्तरी तालुक्यांत  सामकी दुर्मिळ आशिल्ल्या कॅस्ट्रो कोरल ह्या जिवाण्याची प्रजाती मेळ्ळ्या. हाचे पयलीं सत्तरीच्या रान वाठारांत पट्टेरी वाघ तशेंच काळे वाघ मेळिल्ले. तातूंत महाराष्ट्रांत पोवळा म्हणटात त्या कॅस्ट्रो कोरलाची भर पडल्या. जिवाण्याची ही प्रजाती  आशिया खंडांत आसा हें आतां सिद्ध जालां.
वाळपय शारांतल्या एक घरांत एक जिवाणे आशिल्ल्याची खबर दिल्या उपरांत जिवाणो इस्ट प्रदीप गवंडळकारान थंय धांव घेतली. तांणी ह्या जिवाण्याक धरून उपरांत रानांत सोडलें. हें एक वेगळ्याच तरेचें जिवाणे आसा अशें दिसल्ल्यान तांणी ताचे विशीं चड म्हायती  एकठांय केली. तें कॅस्ट्रो कोरल जिवाणे आसून ही प्रजाती दुर्मिळ आसा हें ताका कळ्ळें.
कॅस्ट्रो कोरल जिवाणे सामकें विखारी आसा. सहसा जे कोणाचे नदरेक पडना. वयले वयर पळयल्यार काणेरा सारकें दिसपी  ह्या जिवाण्याचो पोटा सकयल्लो कोर खर विखाक लागून भगवो आसता. फातरा खाला वा सुकल्ल्या पानांत हें जिवाणे रावता अशें गवंडळकारान सांगलें. ल्हान बेवकां, शेड्डे, गांयडोळ हें ताचें भक्ष्य आसता. सादारण दोन तें अडेज फूटां मेरेन ताची लांबी आसता. बोटा इतली ताची जाडी आसता. तकलेर भगवी जाड रेशा आसता. भिरातेन हें जिवाणे आपली शेपडी गोल करून ती जमनीचेर आपटून आपल्या म्हऱ्यांक येनाकात अशी शिटकावणी दिता अशी म्हायती तांणी दिली.
आंबोली घाटांत हें जिवाणे चड करून मेळटा. ताची चड म्हायती उपलब्द नासली ती आशिया आनी अमेरिका खंडांत ताच्यो फकत 400 प्रजाती मेळटात. चडांत चड तीन फूट मेरेन ताची लांबी आसता अशें गवंडळकारान सांगलें.