वाळपय उच्च माध्यमीक विद्यालय इमारत कमकुवत जाल्ल्यान  धोको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपयची सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यलयाची इमारत सध्या कमकुवत जाल्ल्यान थंय शिकपी सुमार 550 विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको उप्रासला. फाटल्या 25 वर्सांत हे इमारतीची कसलेय तरेची दुरुस्ती केली ना. ताका लागून तिची जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करपाची मागणी पालकांनी केल्या.
ही शाळा इमारत 1985 वर्सा बांदिल्ली. मात ती कमकुवत जाल्या. पयली माळी केन्नाय मोडून पडपा सारकी स्थिती आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. इमारतीच्या पाख्यांतल्यान पावसाचें उदक गळपाक लागलां. जायत्या भुरग्यांक लायटीचो शॉक लागला. फुडल्या दिसांनी ही स्थिती गंभीर जावपाची शक्यताय आसा. गळटेक लागून वर्गांनी उदक साठपाक लागलां. इमारतीच्या वण्टींक वेऱो गेल्यात. कांय कडेन लोखणाचे वार्रांव भायर आयल्यात.
शाळा इमारत कमकुवत जाल्ल्यान तिची दुरुस्ती करपाची मागणी बांधकाम खात्या कडेन केल्या. मात तांणी ताची अजून दखल घेतली ना अशें पालक- शिक्षक संघाचो अध्यक्ष संतोष गांवकार हांणी सांगलें. इमारतीची दुरुस्ती करपाची गरज आसतनाय बांदकाम खातें ताचे कडेन आडनदर करता. ही गजाल थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या कानार घालतले अशें तांणी सांगलें. शाळा इमारतीची दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें शिक्षण खात्याक कळयलां अशी म्हायती विद्यालयाचो प्राचार्च जमादार हांणी सांगलें.