वाळपयच्या सरकारी हॉस्पिटलांत फुडल्या सप्तका सावन शस्त्रक्रिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत फुडल्या सप्तका सावन शस्त्रक्रिया करपाक सुरवात करतले. हरशीं बुधवार  1 जूनाक सावन हें काम सुरू करपाचें आशिल्लें मात भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सध्या गोंयां भायर आशिल्ल्यान तें फुडल्या सप्तकांत सुरू करतले.
सत्तरींतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्याल लोकांक साद्या शस्त्रक्रियां खातीर बांबोळे जीएमसीत वचप परवडना देखून वाळपयचो आमदार ह्या नात्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वाळपयच्या हॉस्टिटलांत ही वेवस्था केल्या. ताची सगळी पूर्व तयारी केल्या. जीएमसींतले दोतोर दर बुधवारा वाळपय येवून ह्यो शस्त्रक्रिया करतले. ते खातीर सुसज्ज अशें ऑपरेशन  थिएटर तयार केलां.
भलायकी तुमच्या दारांत हाचे खाला वाळपय हॉस्पिटलांत ल्हान शस्त्रक्रिया करपाची वेवस्था केल्या. पयलीं थंय प्रायोगीत तत्वाचेर शस्त्रक्रिया करपाचें काम केल्लें आतां पुराय ताकीन हें काम करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे गोंयांत परत येतकूच शस्त्रक्रिया सेवेक सुरवात करतले. सत्तरी तालुक्यांतल्या साबार लोकांक हे सेवेचो लाब घेवपाक मेळटलो.