वादळी वाऱ्यान काणकोणांत लाखांनी रुपयांचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः सोमाराक राजी काणकोण तालुक्यांत आयिल्ल्या वादळाक लागून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. वादळाचो सगल्यांत चड धपको वीज खात्याक बसलो. लायटीचे 6 खांबे मोडून पडले. लायटी सरयांचेर झाडां आनी माड पडिल्ल्यान सुमार 10 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां अशें काणकोणचे साहाय्यक वीज अभियंतो अनुप राणेन सांगलें.
करमल घाट, पोळोळें, कोळंब, पाटणे, खोतीगांव, आगोंद हांगा घरांचेर आनी रस्त्यांचेर पडिल्ली झाडां काडपाचें काम काणकोणच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवांनी रातीं सावन सुरु केलें. तें मंगळार उसरां मेरेन सुरू आशिल्लें. वीज पुरवण बंद पडिल्ल्यान पाळोळें दर्या देगे कडल्यान शॅक, हॉटेल आनी नागरिकांच्या फ्रिजांतल्यो खावपाच्या वस्तुंचो इबाड जालो.
आगोंदा दिवनबाग हांगा युसू शांताराम पागी हाच्या घरा लागची उदकाची प्लास्टिकाची टाकी फुडून पडिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालें. कुस्कें- खोतीगांवच्या पांडू पस्तर गांवकाराच्या घराचेर झाड पडलें. वादळ आयिल्ल्या वाठाराची मामलेदार कार्यालयांतल्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. काणकोणच्या उजो पालोवपी दळाचे मुखेली रवींद्रनाथ पेडणेकार हांच्या मार्गदर्शना खाला प्रशांत वेळीप, अशोक गांवकार, अनिल तळपणकार, वरात वेळीप, गौतम वेळीप, उमेश आचारी, तुळशीदास देसाय, रत्नाकर वेळीप, संजय जाधव, नितीन नायक, परेश भगत, अमरेश मोखर्डकार ह्या जवानांनी रस्त्यार पडिल्ली झाडां कापून कुशीक काडलीं.