वादळांन पेडण्यांत पडझड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः अकस्मात आयिल्ल्या वादळाक लागून पेडणे तालुक्यात जायते कडेन लायटीच्या सरय़ांचेर झांडा, तांचे खादें पडून वीज पुरवण बंद जाली. शेतांतलें पीक आडवें जाल्ल्यान शेतकारांक हुस्को जालो. वादळान तयार केल्ले आडमेळे उजो पालोवपी दलाच्या जवांनानी काडून उडोवाचें काम केलें.
पेडणे कार्टा लागीं पणसाचें झाड रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी बंद जाली. हरमल हांका माडाचेर बीज पडून ताचो गोबोर जालो. हो व्हिडिओ समाज माध्यमाचेर व्हायरल जालो. मधला वाडा- पार्से हांगाक आंब्याचें झाड पडून चार गाड्यांचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दलाच्या जवानांनी फातोडेर 3 मेरेन काम करून झाड कापून कुशीक काडलें. झाडाक लागून पांडुरंग गांवकार हाचे व्हेगनार कारीचें सुमार देड  लाख रुपयांचे लुकसाण जालां. संदीप नागोजी हाची बॅलेनो आनी रवी पुजारी हांचे स्वि्फ्ट मारूती कार आन तनुजा साळगांवकार हिच्या दोन दुचाकीचें लुकसाण जालें.
फाटल्या चार दिसां सावन वीज पुरवण खंडित जावपाचे प्रकार जाल्ल्यान मोरजी, मांद्रे, आगरवाडो, पार्से, तुयें वाठारांत नळाक उदक येवपाचें बंद जालें. लोकां टॅन्करांनी उदक दिवचें पडलें. दर्या देग वाठारांत शॅक्स वेवसायीक आनी रेस्टारंन्ट धयनांक लुकसाण सोसचें पडलां.