वाडदिसाक आपयलो ना म्हूण तरणाट्याचो खून

अटक केल्ल्या दुबावितां सयत पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: तूं जर आपल्या इश्टां बराबर वाडदीस मनयता जाल्यार आमकां कित्याक आपोवंक ना, अशें म्हणत आझाद नगरी मडगांवां रावपी मुक्तार बदनी (25) ह्या तरणाट्याचेर हल्लाे केल्यान तातूंत ताका मरण आयलें. हल्लो करप्यांनी रागाच्या भरात तीन दुचाकीक उजो घालो. ह्या वेळार मुक्तार हाका वाटावपाक ताचो बोपोल भाव आयलो ताकाय मारपेट केली. ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला.

मडगांव पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत आझाद नगरीत रावपी विनोद जलगार (28) सुरेश जलगार (29) अक्षय भोवे (24) आसीफ नागरची (29) आनी कालकोंडा हांगा रावपी महम्मद हुसेन (31) ह्या पांच दुबावितांक अटक केल्या. मडगांव पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक फिलोमेना काॅस्ता हे ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. दुबावितांक अटक करपा खातीर मायणा कुडटरीचे पुलीस निरिक्षक मोहन गावडे आनी कोलवें पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरिक्षक तुळशीदास नायक हांणी मजत केली.