वाजें शिरोड्यां फ्लॅट फोडून 10 लाखाचें भांगर फारायलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: वाजें शिरोड्यां मंडलेश्वर कॉलनीच्या इमारतींतल्य तिसऱ्या माळ्यार रावपी रुपेश कारापूरकार हांच्या फ्लॅटांत काल (बुधवारा) सांजवेळा उसरां चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. रुपेश कारापूरकार आनी तांची घरकान्न लग्नाच्या देवकाऱ्याचे कार्यावळीक सकाळीं गेले उपरांत सांजवेळा उसरां घरा परतले उपरांत चोरी जाल्ल्याचें दिसून आयलें. अनवळख्या चोरांनी रोख रकमे सयत भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. अदमाशेक 10 लाख रुपया परस चड मोलाचें भांगर फारायिल्ल्याचो दुबाव आसा.

सोमारा फोड्यां दिसा उजवाडा फ्लॅट फोडून धा लाख रुपयांचें भांगर फारायलें उपरांत वाजें शिरोड्यां बुधवारा फ्लॅट फोडून चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. घडणुकेची म्हायती मेळटकूच फोंडें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार आपल्या वांगड्यां सयत घडणुकेच्या थळार दाखल जाले. रातीं उसरां श्वानपथक तशेंच ठसे तज्ञांक आपोवन पुराय फ्लॅटाची तपासणी केली.