वाग वाठार: खंडपिठाची मुजत फाल्यां सोंपता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकाराचो मुजतवाडीचो अर्ज आयज सुनावणेक येवपाची शक्यताय ना

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : म्हादय वाग वाठार अधिसुचीत करपाची मुजत वाडोवन दिवपा खातीर गोंय सरकारान खंडपिठांत अर्ज केला आसलो तरी तो आयज सुनावणेक येवपाची शक्यताय ना. अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम हांणी ही म्हायती दिली. सरकारान शुक्रारा मुजतवाडी खातीर अर्ज सादर केला. वाग वाठार अधिसुचीत करपा खातीर खंडपिठान दिल्ली मुजत फाल्यां 24 ऑक्टोबराक सोंपता.

वाग वाठार अधिसुचीत करपा खातीर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान दिल्ली मुजत वाडोवची, अशी मागणी करपी अर्ज सरकारान केला. हो अर्ज सोमारा सुनावणेक येवपाची शक्यताय आसली. हो अर्ज सोमारा सुनावणेक येवपाची शक्यता ना. खंडपिठाची मुजत 24 तारखेक सोंपता आसली तरी सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान याचिका घातल्या. ही याचिका प्रलंबीत आसा. तशेंच मुजत सोंपचे आदीं मुजतवाडी खातीर अर्ज सादर केला. अवमानाचो मुद्दो आयलो तरी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका आशिल्ल्याची बाजू मांडटलो. खंडपिठांत अर्जाचेर सुनावणी जातली तेन्ना बाजू मांडपाची संद सरकाराक मेळटली, अशें अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम हांणी सांगलें.

एके एनजीओचे याचिकेचेर तीन म्हयन्यांत वाग वाठार अधिसुचीत करपाचो आदेश खंडपिठान दिल्लो. सर्वोच्च न्यायालयान खंडपिठाच्या आदेशाक स्थगिती दिवंक नासली तरी वाग वाठार अधिसुचित करपाविशीं सरकारान अजून निर्णय घेवंक ना. म्हादय अभयारण्य वाठारांत मालकी हक्काचे दावे निकालात काडपा खातीर सरकारान डेडलायन निश्चीत करपी आदेश जारी केला. तशेंच रानां अधिकाऱ्याची लेगीत नेमणूक केल्या.