वाग कोल्हापूरचो काय गोंयचो ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोल्हापूरच्या राधानगरी अभयारण्यांत रानां जीव विभागाच्या कॅमेऱ्यांत शेनवारा दाणयो वाग दिसलो. हाचे पयलीं 2019 वर्सा ह्या कॅमेऱ्यांत वाग दिशिल्लो. राधानगरी हें वागांच्या निवासा खातीर बरें आसा, अशें दिसून आयलां.
वागांच्या आंगार पट्टे आसतात, ते विशिश्ट आसतात. ताका लागून वागा- वागां मदलो फरक शास्त्रीय पद्दतीन वळखुपाक येता. राधानगरींत दिशिल्लो वाग हो कर्नाटक आनी हालींच गोंयांत दिशिल्लो वाग काय दुसरो हें तपासपाचें काम फाल्यां चालू जातलें. जर हे पट्टे जुळ्ळे जाल्यार हो वाग स्थलांतरीत असो निश्कर्श काडटले. पट्टे जुळ्ळे नात जाल्यार हो वाग राधानगरी अभयारण्यांतलोच असो निश्कर्श काडटले. सध्या मुख्य वनरक्षक सुनील लिमये हांणी सगल्या अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांक बारीकसाणेन निरीक्षण करपाक सांगलां.