वागातोर दर्यादेगे वयल्यो समस्या सोडयात

आमदार डिलायला लोबो हांकां आपल्या मागण्यांचें निवेदन दितना वझरात वागातोरचे शॅक धनी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शॅक वेवसायिकांचें आमदार डिलायला लोबो हांकां निवेदन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: वझरात वागातोरच्या दर्यादेगेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा. पार्कींग सयत योग्य रस्तो, भौशीक शौचालयांची, हायमास दिव्यांची वेवस्था करची, अशी मागणी करपी निवेदन वागातोरच्या शॅक रॅस्टोरंण्ट धनयांनी आमदार डिलायला लोबो हांकां दिलें.

प्रेमानंद कळंगुटकार, विद्याधर दाभोळकार, पुष्पावती गोवेकार, प्रमिला माडकार, विलास शेटकार, शुभदा हळदणकार, प्रेमानंद आगरवाडेकार, संजय पेडणेंकार, प्रतिभा गोलतेकार, एकनाथ गोवेकार, श्रीकांत शिरोडकार, श्रीधर गोलतेकार ह्या शॅक धनयांनी आमदार लोबो हांची भेट घेतली आनी निवेदन सादर केलें.

थळावी पंचायत आनी पर्यटन खात्यांत समन्वय नाशिल्ल्यान हे दर्यादेगेर अजून लेगीत रस्त्या वयली लायट ना. ताकतिकेन ह्यो सुविधा दिल्यो नात जाल्यार फुडारांत आमच्या वेवसायाचेर परिणाम जातलो. सांज जाले उपरांत काळखाक लागून हे दर्यादेगेर येवपाक पर्यटक भियेतात, अशें वेवसायिकांनी आमदारांच्या नदरेक हाडून दिलें.

कितल्याशाक वर्सां हे दर्यादेगेर प्रशासनान लक्षूच दिवंक ना. थंय योग्य रस्तो, पार्किंग वेवस्था, रस्त्या वयल्यो लायटी, कोयराचीं बल्लां, चेंजिंग रूम तशेंच भौशीक शौचालयांचो उणाव आसा. ताका लागून पर्यटकांची, चड करून बायलांची गैरसोय जाता, अशें श्रीधर गोलतेकार हांणी सांगलें.

अधिकाऱ्यां वांगडा पळोवणीः डिलायला लोबो

जीटीडीसीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा आपूण हे दर्यादेगेची पळोवणी करतलीं. दर्यादेगेर चेंजींग रूम आनी शौचालयांची खूब गरज आसता. पार्कींग आनी उदकाची समस्या आसा, ताचेरूय बेगिनात बेगीन उपाय काडटले. शॅक वेवसायाच्या शुल्कांत वाड केल्या, तो विशय लेगीत मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्यां कडेन मांडटले. कोरोना म्हामारीक लागून फाटलीं दोन वर्सां शॅककारांचो योग्य वेवसाय  जावंक नाशिल्लो. ताका लागून तांच्या हिताचो सरकार निर्णय घेतलें, अशी आस्त आमदार डिलायला लोबो हांणी उक्तायली.