वागातोर दर्यांत गाडी चलोवपी दिल्लीच्या पर्यटकाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशें- वझरांत- वागातोर दर्या देगेर गाडयेंतल्या फिरपाचें दिल्लींतल्या पर्यटकांक बरेंच म्हारग पडलें. ही गाडी ह्या वेळार उदकांतल्या खडपांत पडून थंयच उरली. ह्या प्रकरणांत हणजूण पुलिसांनी गाडी चलोवपी ललित कुमार दयाळ (दिल्ली) हाका अटक केल्या
फाटल्या बिरेस्तारा सांजे 6 वरांचे हो प्रकार घडलो. जीए 03 झेड 8313 ह्या नंबराची खाजगी हुंडार क्रेटा ही गाडी घेवन देशी पर्यटक वागातोर हांगा आशिल्ले. बागातोर हॅलिपॅडावयल्यान ते दर्या देगेर आयले आनी मज म्हणून दर्या देगेर गाडयेन फिरपाक लागले. कांय वेळान दर्याक भरती आय़िल्ल्यान दयाळ हाका खंयच्यान गाडी व्हरची हाचो अदमास आयलो ना आनी ती सुमार शंबर मीटर वचून उदकांक लागून दिसनाशिल्ल्या खडपांनी गेली.
हो प्रकार लायफगार्डांकचे आनी थळाव्या लोकांचे नदरेक पडटकूच तांणी गाडयेंतल्या पर्यटकांक भायर काडलें. हणतूण पुलिसांक खबर कळटकूच तांणी सुकते वेळार थळाव्या लोकांचे मजतीन गाडी ओडून देगेर हाडली. पुलिसांनी दर्या देगेर गाडी चलयल्ले खातीर तशेंच पर्यटकांच्या जिवाक धोको तयार करपाच्या गुन्यांवा खाला ललित कुमार दयाळ हाका अटक केली.
पर्यटक घेवंन आय़िल्ली ही गाडी शेट्येवाडो- म्हापशें हांगच्या संगीता गवंळडलका हिगेली आसा. पर्यटकांक ही गाडी दिवन नेमाचें उल्लंघन केल्ले खातीर हणजूण पुलिसांनी येरादारी खात्याक गवंडळकार हिचे आड अहवाल दिवपाक सांगला