वागातोरा घुंवळे वखदां सयत टांझानियन बायलेक अटक

अटक केल्ले दुबावीत टांझानियन बायले सयत उपअधिक्षक नेर्लोन आल्बुकर्क, निरिक्षक अरुण गांवस देसाय आनी पुलीस पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

10 लाख रुपयांची घुंवळे वखदां केलीं जप्त

पणजी: गोंय पुलिसांच्या घुंवळे वखदां विरोधी पंगडान काल (शुक्रारा) सकाळीं हणजूण वाठारांतल्या मुड्डेर वागातोर हांगा धाड घालून वानाकाम्बो फादीली सैद (38) ह्या टांझानियन बायलेक अटक केली. तिचे कडल्यान पंगडान 10 लाख रुपया मोलाचें 50 ग्राम हिरोयन, 20 ग्राम एमडीएमए आनी 30 ग्राम अ‍ॅक्टसी टॅब्लेट्स जप्त केल्यात.

पंगडान दिल्ले म्हायती प्रमाण, मुड्डेर वागातोर वाठारांत विदेशी बायल घुंवळे वखदांचे तस्करींत गुथिल्ल्याची म्हायती पंगडाक मेळिल्ली. ते प्रमाण एएसीचे अधिक्षक शोबीत सक्सेना आनी उपअधिक्षक नेर्लोन आल्बुकर्क हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक अरुण गांवस देसाय हांच्या फुडारपणा खाला पुलीस उपनिरिक्षक प्रियंका गारुडी, कॉन्स्टेबल रुपेश कांदोळकार, नितेश मुळगांवकार, मंदार नायक, सुदिन लिंगुडकार, बायल कॉन्स्टेबल पुजा सावळ देसाय आनी हेर कर्मचाऱ्यांच्या पंगडान शुक्रारा सकाळीं 5.40 ते 9.30 मजगतीं वयले सुवातेर धाड घालून वानाकाम्बो फादीली नैद (38) हे टांझानियन बायलेक ताब्यांत घेतली.

तिचे कडल्यान 10 लाख रुपया मोलाचें 50 ग्राम हिरोयन, 20 ग्राम एमडीएम आनी 30 ग्राम अ‍ॅक्टसी टॅब्लेट्स जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणांत पंगडाचे उपनिरिक्षक रोहन मडगांवकार हांणी दुबावीत विदेशी बायले आड घुंवळे वखदां विरोधी कायद्याच्या कलमा खाला गुन्यांव दाखल करून अटक केली.

अटक केल्ले बायलेक पुलीस कोठये खातीर शुक्रारा सांजवेळा म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत हजर करतकूच न्यायालयान चार दिसांची पुलीस कोठी दिल्या.