वर्गांत हजेरी उणी देखून विद्यार्थ्यांक परिक्षा दिवंक मेळूंक ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें, प्रतिनिधी ः आसगांवच्या डीएमसी महाविद्यालयांत पयल्या वर्सांतल्या वट्ट ८८ विद्यार्थ्यांक ७५ टक्के हजेरी नाशिल्ल्यान विद्यापीठांच्या नेमां प्रमाण महाविद्यालयान परिक्षेक बसपाची परवानगी न्हयकारल्या. ह्या विद्यार्थ्यांचें शिक्षणीक वर्स पिड्ड्यार जावचें न्हय म्हणून महाविद्यालयान तांकां पुरवणी परीक्षा दिवपाची वेवस्था करची, अशी मागणी एनएसयुआय हे विद्यार्थी संघटणेन केली.
बिरेस्तारा विद्यार्थ्यां सयत तांच्या पालकांनी एनएसयुआय, अभाविप ह्या विद्यार्थी संघटणांच्या पदाधिकार्‍या सयत प्राचार्य डॉ. दिलीप आरोलकार हांची भेट घेतली. भुरग्यांचें वर्स पिड्ड्यार जावचें न्हय म्हणून प्राचार्य ह्या नात्यान विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी पालकांनी डॉ. आरोलकार हांचे कडेन केली. बिरेस्तार १८ एप्रिलाक परीक्षेचो तिसरो पेपर आशिल्लो.
गोंय विद्यापीठाच्या नेमां प्रमाण वर्गांत ७५ टक्के हजेरी सक्तीची आसा. वर्गांत गैरहजर रावल्यार ते संबंदी स्पश्टीकरण वा दुयेंत आसल्या वैजकी प्रमाणपत्र दिवप गरजेचें आसता. उपरांत विचार करुन विद्यार्थ्याक सूट मेळटा. ज्या विद्यार्थ्यांची हाजेरी उणी आशिल्ली, तांचे कडेन संपर्क सादून म्हायती घेतिल्ली. तशेंच पालकांकूय हाची कल्पना दिवपाचें सुचयल्लें. तरीय कांय विद्यार्थ्यांनी हाचे कडेन आडनदर केली अशें प्राचार्य आरोलकार हांणी स्पश्ट केलें.

ज्या विद्यार्थ्यांची हजेरी उणी आसा तांकां हाजीर न रावपाचें कारण दिवपाक सांगलां. तें विद्यापीठा कडेन धाडून निमाणो निर्णय विद्यापीठूच घेतलें. पयल्या वर्साचे एफव्हाय बीए, एफव्हाय बीएससी, एफव्हाय बी.कॉम, एफव्हाय बीसीए, एफव्हाय बीबीए ह्या फांट्यांतल्या ८८ विद्यार्थ्यांक सत्रपरिक्षा दिवंक मेळूंक ना.
एनएसयुआयचे नौशाद चौधरी हांणी प्रशासकीय आडनदरेक लागून विद्यार्थ्यांचेर ही वेळ आयल्या. परिक्षा १५ एप्रील सावन सुरू जाल्या. शेनवार १३ तारखेक जांची उणी हजेरी आसा तांचो सीट नंबर जाहीर करून तांकां परिक्षेक बसपाक न दिवपाची नोटीस जारी केली. ताका लागून विद्यार्थ्यांक म्हत्वाची कृती वा स्पश्टीकरण दिवपाक मेळ मेळूंक ना.
प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांच्या बर्‍याचो निर्णय घेवन तांकां सूट दिवची अशी मागणी आमी महाविद्यालया कडेन केल्या. विद्यार्थ्यांचें शिक्षणीक वर्स पिड्ड्यार जावचें न्हय देखून ८८ विद्यार्थ्यांक पुरवणी परीक्षा दिवपाची वेवस्था करची. जाका लागून विद्यार्थ्यांक संद मेळटली आनी तांचें शिक्षणीक वर्स पिड्ड्यार जावचें ना, अशी मागणी आमी केल्ल्याचें चौधरी हांणी सांगलें.
मजगतीं, हांतल्या कांय विद्यार्थ्यांचो दावो केला, आमकां आमचें स्पश्टीकरण वा म्हणणे मांडपा खातीर म्हाविद्यालयान वेळ दिवंक ना. एकल्यान सांगलें, ताचे आजयेक मरण आयिल्ल्यान तो कांय काळ महाविद्यालयात हजर रावूंक शकलो ना. जाल्या दुसर्‍या विद्यार्थ्यान, सुणो चाविल्ल्यान तो बेडरेस्ट आशिल्लो. अशीं कांय कारणां विद्यार्थ्यांनी दिलीं.