लोहिया हांणी गोंयकारांच्या काळजांत मुक्तीची ज्योत पेटयलीः रजनी नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः डॉ. राम मनोहर लोहिया हांच्या स्पर्शान पावन जाल्ले गोंयचें भुंयेक पोर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्ती मेळून 60 वर्सां पुराय जातात. तांणीच मुक्तीची ज्योत गोंयकारांच्या काळजांत पेटयली आनी तोच हो क्रांती दीस, अशें निवृत्त शिक्षिका रजना नायर हिणे सांगलें. धाटवाडो, पडोशें सरकारी प्राथमीक शाळेंत आयोजीत केल्ले क्रांती दीस कार्यावळींत ती उलयताली.
रजनी नायक कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्ली. पर्ये ग्रामपंचायतीची उपसरपंच रती गांवकार आनी शाळा वेवस्थापन समितीची उपाध्यक्ष प्रिया गांवकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ली. कार्यावळीची सुरवात सरस्वती वंदनेन जाली. दीप्ती नायक हिणे मानेस्तांची वळख करून दिवंन प्रास्तावीक केलें, उपरांत मानसी, जय आनी कृतिका विद्यार्थ्यांनी मानेस्तांक फुलांचे तुरे दिवंन तांका येवकार दिलो. मानेस्तांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन तशेंच डॉ राम मनोहर लोहिया हांच्या आनी भाऊसाहेब बांदोडकारांच्या फोट्याक मानेस्तांच्या हस्तुकी फुलांहार ओपलो.
क्रांती दीस, ह्या विशयांत विद्यार्थ्यांच्या गिन्यानांत भर म्हूणन शाळेचे शिक्षक  प्रभाकर वझे आनी दीप्ती नायक हांणी तयार केल्ल्या वण्टी पत्रकाचें अनावरण मानेस्तांच्या हस्तुकी जालें. रजनी नायक हिणे क्रांती दिसा निमतान भुरग्यांक क्रांतीकारांची म्हायती दिली.  तशेंच ह्या म्हान क्रांतीकारां विशीं आनीक म्हायती एकठांय करपाचें आव्हान विद्यार्थ्यांक केलें. रती गांवकारान भुरग्यांक मार्गदर्शन करतना तांका बरो अभ्यास करून देशाचे नांव व्हड करात, संस्कारीत जायात अशें सांगलें. शिक्षक प्रभाकर वझे हांणी क्रांती दिसा निमतान भुरग्यांक म्हायतीपट दाखयलें. कार्यावळीच्या शेवटाक प्रभाकर वझे हांणी उपकार मानलें.