लोलयें- पोळें अतंर्गत रस्त्याच्या साकवाची दुरुस्ती करपाची गरज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः लोलयें- पोळें एका अतंर्गत रस्त्या वययल्सा साकवाची अवितकाय जाल्ल्यान ताची जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करपाची गरज आसा. पुलाच्या भितुल्ले वटेन शिमीट गळून पडून लोखणाचे वांर्रांव उक्ते जाल्यात. पुलाची दुरुस्ती केली ना जाल्यार कमकुवत जाल्ल्यान तो मोडून पडपाची भिरांत थळावे लोक उक्तायतात.
पुलाचे वार्रांव सामके कळमेल्यात. तांचेच घातिल्लें काँक्रिट गळून पडल्यार वर्सां जाल्यांत. वयले वटेन पळयल्यास साकोव बरो आसा अशें दिसता. मात भितोडेच्यान तो सामको कमकुवत जाल्ल्याचें दिसून येता. ह्या साकवाची सध्या शरपंजरी पडिल्ल्या भीष्म पितामहा भशेन जाल्या अशें विशांत प्रभू ह्या लोलयेच्या रहिवाश्यान सांगलें.
साकोव व्हल्तार आसा आनी ताका राखणे  वणत ना. ताका लागून अपघात जाल्यार वाहनां सकयल्ल्या फोंणांत पडपाची शक्यताय आसा.
बांदकाम खात्याक साकवाचे परिस्थितीची कल्पना दिल्या. इंजिनियरांनी येवन ताची पळोवणी केली मात फुडें कांयच केलें ना अधिकारी हो साकोव मोडून पडपाची घडये वाट पळयतात आसुऐ अशें प्रभून सांगलें. हे सुवातेर नवो साकोव बांदपाची थळाव्या लोकांची मागणी आसा. व्हल्तार क्रॅश- बॅरीयर बांदची अशीय लोकांची मागणी आसा.