लोबो जोडप्या आड गुन्यांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदो दोंगर कापप, शेत जमनींत भराव घालप


पणजी : पर्रां शेत जमनींत मातयेचो भराव घालपा सयत झाडां कातरिल्ले खातीर विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला लोबो ​हांचे आड गुन्याव नोंद जाला. राजकारणांतल्यान सोंपोवपाक आपले आड रचिल्लें हें कारस्थान आसा. आपले सगले वेव्हार कायदेशीर आसात, अशें मायकल लोबो हांणी म्हणलें. नगर नियोजन मंत्र्यान सध्या कारवाय करपाक बरोच नेट धरला. आयतारा हडफड्यां हॉटेल बांदकामाच्या सुवातेर दोंगर कापणेक लागून पीडीए अधिकाऱ्यां आड कारवायेचे संकेत तांणी दिल्ले. हाचे दुसरेच दिसा मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो हांचे आड गुन्यांव नोंद जाला.

पर्रां झाडां कातरपा सयत शेत जमनींत बेकायदा मातयेचो भराव घातिल्ले खातीर मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो हांचे आड नगर नियोजन कायदो 1974च्या कलम 17 ए आनी 17 बी खाला गुन्यांव नोंद जाला. नगर नियोजन मंत्र्यान ट्विट करून ही म्हायती दिली.
गोंयचो विध्वंस करपाचे काँग्रेस पक्षाचें सपन पुराय जावचे ना, अशें नगर नियोजन मंत्र्यान म्हणलें.
मायकल लोबो हे विरोधी पक्ष फुडारी आसात. तांची घरकान्न डिलायला लोबो शिवोली मतदारसंघाच्यो काँग्रेसीच्यो आमदार आसात. एका मंत्र्याच्या आदेशा उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्या आड नगर नियोजन कायद्या खाला गुन्यांव नोंद जाल्ल्यान घडणुकेन राजकी मोडण घेतलां.
आपूण मंत्र्याचेर वैयक्तीक आरोप करिना. विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण जी जापसालदारी म्हजी आसा, ती आपूण पुराय करतलो. हो राजकी सूड घेवपाचो यत्न आसा, अशें लोबो हांणी म्हणलें.
फोटे घालून बदनामी करपाचो प्रकार
मायकल लोबो हांणी उपरांत पर्रा पत्रकार परिशद घेतली. सगले प्रकाराचे दाखले घेवन आमी कामां सुरू केल्यात. पर्राच्या जागेंत तळी सारकी करून पंप हावस घालां. हॉटेलां खातीर जी भाजी वा फळांची गरज लागता, तांची लागवड आमी हे जागेंत करतले. तशेंच शेती करतले. बांदकाम करपाचो प्रस्ताव ना. जी माती उरल्या ती आमी भरून व्हरतले. 2020 वर्सां शेताचें काम सुरू जाल्लें. बेकायदाे अशें कांयच ना, अशें मायकल लोबो हांणी सांगलें.
आयतारा हडफडें प्रकरणी कारवाय करपाची शिटकावणी मंत्र्यान पिडीए अधिकाऱ्यांक दिल्ली. आपले आड गुन्यांव नोंद करपा खातीर तांकां घातिल्लो हो भंय आशिल्लो. ह्या प्रकरणांत आपूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन तांचे मुखार वस्तुस्थिती मांडटलो. आमी खंयचोच दोंगर कापूंक ना.
हाका लागून वेपाऱ्यां मदीं वायट संदेश वतलो. उद्देजक वा वेपाऱ्यांनी पयलीं नगर नियोजन मंत्र्या कडेन संपर्क सादचो आनी सेटलमेंट करचे, असो संदेश हातूंतल्यान वता.