लोबोक काँग्रेसींत घेतलो, ती चुकूच

पत्रकार परिशदेंत उलयतना विजय भिके. कुशीक सचीन किटलेकार, रोमा फर्नांडीस, अतुल नायक आनी फिरोज खान.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विजय भिकेः पक्षांतर करप्यांक लागीं धरचे न्हय असो मतदारांक उलो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: काँग्रेस पक्षान सदांच देशाक बरे फुडारी दिल्यात. भाजपा कडेन फुडारी नाशिल्ल्यान ते दुसऱ्यांचे आमदार व्हरतात. काँग्रेसींत आयात आमदारां सयत मायकल लोबो आनी ताच्या पंगडाक पक्षांत घेवचे न्हय, अशी आमी सुचोवणी केल्ली. ह्या आमदारांक पक्षांक घेवप ही चूक मान्य करचीच पडटली, अशें मत काँग्रेस फुडारी विजय भिके हांणी उक्तायलें.

म्हापश्या पक्षाच्या कार्यालयांत शेनवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत भिके उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा अतुल नायक, रोमा फर्नांडीस, सचीन किटलेकार आनी फिरोज खान हाजीर आशिल्ले.

पक्षा कडेन एकनिश्ठ राविल्ले आमदार अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा, युरी आलेमांव आनी एल्टन डिकॉस्टा हांचे आमी उपकारी. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय हांचे सयत काँग्रेसीचे आमदार विधानसभेंत सत्तेंत आशिल्ल्या 33 आमदारांक पावून उरतले. काँग्रेस पक्ष ही एक चळवळ. हे मुखार लोकांचे प्रस्न वेळावेळार घेवन रस्त्याचेर देंवतले, असो विस्वास भिके हांणी उक्तायलो. 2012 त फॅमिली राजकारणाक लोकांनी न्हयकारिल्लें. ते उपरांत 2017 त काँग्रेसीन नवीं मुखामळां दिल्ल्यान पक्षाचे 17 आमदार वेंचून आयले. ताकाच लागून मतदार हांच्याच हातांत खरी सत्ता आसता, हाची जाणीव ह्या पक्ष बदलू फुडाऱ्यांनी दवरची. विरोधांत आसतना मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार मायकल लोबो हांचेर विवीध आरोप जाले आनी आतां ते भाजपांत प्रवेश करताच नितळ कशे जाले, अशी टिका भिको हांणी केली. गोंयकारांनी फुडारांत पक्षांतर करप्यांक लागीं धरचे न्हय. अशा लोकांक हारोवचे आनी एकाच पक्षाक स्पश्ट भोवमत दिवचें, असोय तांणी उलो मारलो.

हें विलिनीकरण न्हयचः विजय भिके

काँग्रेस हो पोरणो राजकी पक्ष. हो प्रादेशीक पक्ष न्हय. जेन्ना ल्हान कंपनी व्हड कंपनींत विलीन जाता ताका विलिनीकरण म्हणटात. पूण काँग्रेस हो व्हड राजकी पक्ष. जेन्ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी आनी हेर व्हड फुडारी दुसऱ्या पक्षांत वतले तेन्नाच ताका खरें विलिनीकरण म्हणपाक जातलें अशें कायदो सांगता, अशें सांगून विजय भिके हांणी ह्या विलिनीकरणाचेर टिका केली.