लोबोंच्या दोन रिसाॅर्टांक ‘कारणां दाखय’ नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नगरनियोजन मंत्री आक्रमक, मंत्रीपदाच्या कार्यकाळांत दोनूय रिसॉर्टां पाडटलोंच


पणजी : बाह्य विकास आराखडो (ओडीपी) रद्द करपाच्या निर्णया वयल्यान नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांचे मदीं निर्माण जाल्ल्या संघर्शान खर रुप धारण केलां. मायकल लोबो हांच्या ‘नाझरी रिसॉर्ट’ आनी ‘दी बागा डेक’ ह्या दोन रिसॉर्टांक नगरनियोजन खात्यान कारणां दाखयात नोटीस जारी केल्या. ह्या नोटिसींक वेवस्थीत जापो दिल्योना जाल्यार, कायद्या प्रमाण कारवाय करपाची शिटकावणी नगरनियोजन मंत्र्यान दिल्या. तेच प्रमाण आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळांत ह्या दोनूय रिसॉर्टांचेर कारवाय जातलीच, अशें नगरनियोजन मंत्र्यान स्पश्ट केलां. ही रिसॉर्टा बेकायदो आशिल्ल्यान दोनूय रिसॉर्टा मोडपा विशीं रोखडीच कार्यवाही जातली, अशेंय तांणी सांगलें.

नगरनियोजन मंडळाची बिरेस्तारा बसका जाली. हे बसकेंत म्हत्वाचें निर्णय जाले. ह्या निर्णयांची नगरनियोजन मंत्री राणे हांणी म्हायती दिली. तशेंच फुडल्या अधिवेशनांत नगरनियोजन कायद्यांत गरजेच्यो दुरुस्त्यो जातल्यो.
राज्यांतल्या कांय राजकारण्यांनी पीडीएचो फायदो घेवन कोट्यांनी रुपयांची मालमत्ता एकठांय केल्या. ताचो व्हड फटको थळाव्यांक बसता. ताका लागुनूच आपूण कांय पीडीए रद्द करपाचो निर्णय घेतला. रद्द केल्ल्या पीडीएची चवकशी करून आनी थळाव्यांची मतां जाणून घेवन सल्लागारांचे मजतीन तांकां जाय ते प्रमाण पीडीए तयार करतले. पीडीएचो आदार घेवन लोकांच्या जमनींतल्यान रस्ते उबारिल्ले आसल्यार ते बंद काडटले. ‘हॉटेल नाझरी’ आनी ‘बागा डेक’ हाका जारी केल्ली नोटीस ही ताची सुरवात आसा, अशें मंत्री राणे हांणी म्हणलें.
इमारती नेमांनी दुरूस्ती जातली
इमारती नेमांनी दुरूस्ती करून पार्किंगाची तजवीज जातली. इमारतींची उंचाय वाडोवपाची मेकळीक आसतली. तशेंच घरनिर्माण प्रकल्पांत प्रसाधनघर, विज्ञान घराची तजवीज करपाची अट आसतली. सुरक्षा रक्षक तशेंच हेर कर्मचाऱ्यां खातीर भौशीक प्रसाधनघर, विसवघर आसप गरजेचें आसता.
दायज तशेंच इतिहासीक थळां कुशीक बफर झोन
पोरणें गोंय इगर्ज तशेंच हेर दायज थळां कुशीक बफर झोनाचो उल्लेख जातलो. नो डेव्हलोपमेंट झोन वा नियंत्रण रेशेचो उल्लेख आराखड्यांत आसतलो. टीडीआरचो लाव खाजगी रानां वाठार तशेंच सकयल्या वाठारांतल्या जमनींक मेळटलो. हे खातीर खासा बदल जातले. नगरनियोजन मंडळाची उप समिती हे विशींची मार्गदर्शक तत्वां तयार करतली.
झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेडच्या जाग्याचे रूपांतरणा विशीं नगरनियोजन खात्यान मुरगांव पीडीए कडेन अहवाल मागला. हो अहवाल आयले उपरांत कार्यवाही जातली.

ओडीपी विशीं 10 दिसांत निर्णय
कळंगूट, कांदोळी, पर्रा – हडफडें – नागवा आनी मुरगांव ओडीपी रद्द केल्यात. चवकशी समितीचो अहवाल आयले उपरांत 10 दिसांत ओडीपी विशीं निर्णय जातलो. पणजी, कदंबा, म्हापशें, मुरगांवचे ओडीपी नगरनियोजन खात्या वरवीं परतून तयार जातल्यो. कायद्याच्या कलम 33 प्रमाण हे ओडीपी तयार जातले.