लोकशाये मुखार नवी समस्या : क्राॅस वोटिंग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हालींच राज्यसभेच्या 56 जाग्यांचेर वेंचणूक जाल्ली. हिमाचल प्रदेशांत तशेंच उत्तर प्रदेश आनी कर्नाटकांत क्रॉस वोटिंगाच्यो घडणुको उजवाडाक आयल्यात. वट्ट 16 आमदारांनी आपल्या पक्षाचे आदेश मोडून मतदान केलां. उत्तर प्रदेशांत धा खासदारांची वेंचणूक आशिल्ली. भाजपाचे सात आनी समाजवादी पक्षाचे तीन उमेदवार वेंचून येवंक शकताले. पूण प्रत्यक्षांत क्रॉस वोटिंगाक लागून भाजपाचे आठ उमेदवार आनी समाजवादी पक्षाचे दोन उमेदवार वेंचून आयले.
हिमाचल प्रदेशांत क्रॉस वोटिंगाक लागून काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हारलो. कर्नाटकांत भाजपाच्या आमदारान काँग्रेसीक मतदान केलां. खरें म्हणल्यार आमदार एका पक्षाच्या चिन्नाचेर आनी लोकांच्या मताचेर वेंचून येता. त्या पक्षाची विचारसरणी आनी आदेश म्हत्वाचो. ते कुशीक दवरून मतदान करप म्हणल्यार तांकां वेंचून काडिल्ल्या लोकां आड मतदान करप. अशें जालें जाल्यार मागीर पक्ष आनी लोकांच्या मताक मोल ना. उमेदवाराची कागाळ आसल्यार वेंचणुके आदीं पक्षा कडेन चर्चा करची. ह्या क्रॉस वोटिंगाक लागून हिमाचल प्रदेशांतल्या सरकाराक भोवमत वगडावपाचो धोको आसा. एकूणच ह्या क्रॉस वोटिंगाक लागून भारतीय लोकशाये मुखार नवी समस्या निर्माण जाल्या, हें मात खरें.
गरिबी पांच टक्क्यांनी देंवली
नीती आयोगान हालीं गिरायक खर्च सर्वेक्षणाचो उल्लेख करून देशांतल्या गरिबी विशीं म्हत्वाचो दावो केला. देशांतली गरिबी पांच टक्क्यांनी उणी जाल्या. हो सर्व्हे राष्ट्रीय नमुनो सर्वेक्षण कार्यालयान केला. ते खातीर शारांनी सुमार एक लाख सात हजार कुटुंबां आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी एक लाख पंचावन्न हजार कुटुंबां वेंचून काडलीं. गरिबींतल्या ह्या उणावा वांगडाच 2011- 2012 वर्साच्या तुळेंत दर मनशाक म्हयन्याळो खर्च दुपेटीन वाडला. शारी विभागांत दर मनशाक म्हयन्याक 6459 रुपया आनी गांवगिऱ्या विभागांतलो खर्च 3773 रुपया असो अहवालांत उल्लेख केला. शारांनी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकांनी अर्थीक प्रगती केल्या. हाका लागून उदरगतीची घोडधांव चालू आसा.
2011-2012 वर्साचे तुळेंत आतां फरक उणो जाला. आतां 84 टक्क्यां वयल्यान 71 टक्क्यांचेर पावला. खास करून 2004 वर्सा हो फरक सुमार 91 टक्के आशिल्लो. ह्या दोनूय वाठारांनी जिणे पद्दतींत बदल घडल्यात. दोनूय प्रदेशांची क्रयशक्ती वाडत वता, तशी ते दूद, फळां आनी भाजीपालो हांचेर चड खर्च करतात अशें दिसून आयलां. एकूणच ह्या सर्वेक्षणांत गरिबी उणी करपा संबंदी एक व्हड मुद्दो मुखार हाडला. फाटल्या धा वर्सांत प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जी अर्थीक उदरगत जायत आसा, ताचो हो परिणाम. फुडल्या काळांत गांव आनी शारां मदलो फरक उणो जातलो अशी आस्त बाळगुपांत कांयच हरकत ना.
लसूण राखपाक बंदूक घेवन शेतांत
अंदूं लसणाचे मोल वाडलां. मध्य प्रदेशांत ओल्या लसणीचो विक्रमी दर 10 ते 15 हजार क्विंटल आनी सुक्या लसणीचें विक्रमी मोल 20 हजार रुपया क्विंटलाचेर पावलां. ताका लागून शेतकारांनी लसूण चोरां पसून राखपाक धांव घेतल्या. मध्य प्रदेशांतल्या उज्जैन आनी छिंदवाडा वाठारांतल्या लसूण शेतीचें हें चित्र. शेतांत सुकण्यां खातीर बुजगावणीं उबारतात. पूण फकत सुकणीं येवचे न्हय म्हणून तांचो उपेग जाता. हाचेर उपाय म्हणून जायत्या शेतकारांनी शेतांत सीसीटीव्ही लायल्यात. तेच बरोबर राखण करपाकय बंदूक घेवन ते शेतांत न्हिदपाक लागल्यात.
छिंदवाडा जिल्ह्यांतल्या पोनार हांगा एका शेतकाराची चोरांनी कितलेशेच किलो लसूण चोरून व्हेली. सद्या लोक ओली लसूण 15 दीस शेतांत दवरतात, सैमीक रितीन ती त्या काळांत सुकता. मध्य प्रदेशांतल्या उज्जैन, बडनगर, नागडा आनी खचरोड वाठारांनी कितलेशेच एकर लसूण फुलता. फाटल्या वर्साचे तुळेंत लसणाचे दर व्हड प्रमाणांत वाडल्यात. ताका लागून जायत्या लसूण शेतकारांनी ताची राखण करपाक धांवपळ सुरू केल्या. महाराष्ट्रांत कांय दिसां आदीं कांद्याच्या पिका खातीर शेतकारांचेर अशीच परिस्थिती आयिल्ली. आतां मध्य प्रदेशांतल्या लसूण शेतीचे बाबतींतूय तेंच संकश्ट आयलां. आख्खें शेत कापून व्हेल्यार शेतकाराक लुकसाणूच लुकसाण.

शांताराम वाघ
96234 52553