लॉंग जम्पर श्रीशंकर फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो लॉंग जम्पर श्रीशंकर हो संवसारीक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशीपीचे फायनलींत पावपी पयलो भारतीय खेळगडो थारलो. तशेंच अविनाश भोसले 3000 मिटर स्टिपलचेलाचे फायनलींत पावलो. ताणें हो पराक्रम दुसरे खेपे केलो. हाचे आदीं तो 2019त लेगीत फायनलींत पाविल्लो.

श्रीशंकर ब गटांतले पात्रताय फेरयेंत आठ मिटराची उडकी मारून दुसरी सुवात मेळयली आनी वट्ट सातवी सुवात मेळयली. ताचे आदीं अंजू बॉबी जॉर्जान संवसारीक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपीचे फायनलींत सुवात मेळोवपी पयली भारतीय खेळगडी आशिल्ली. तिणें त्या वेळार कांश्या पदक जिखिल्लें. तिणें 2003त पॅरिसांत हो पराक्रम केल्लो.

श्रीशंकराक 8.15 पल्लो गाठपाक जमूंक ना. पूण, टॉप 12 खेळगड्यां मदीं सुवात मेळोवन फायनलींत सुवात मेळयली.

मजगतीं, 3000 मिटर सिटपलचेलांत अविनाश साबळे दुसरे खेपे फायनलींत पावलो. हाचे आदीं 2019त ताणें फायनलींत सुवात मेळयिल्ली. पूण, ताका त्या वेळार पदक फावो जावंक नाशिल्ले. हे खेपे ताणें 8.18.75 मिनिटाचो वेळ घेवन तिसरी सुवात मेळयली.