लींक रोड प्रकरणांतली सुनावणी जूनांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कंत्राटदाराक रस्त्याचें काम करपाक मेकळीक

पेडणेंं: लींक रोड बांदकाम करपी अशोका बिल्डकॉन ह्या कंपनीन पर्यावरण परवानो घेनासतना व्हड प्रमाणांत झाडां मारून ती जमनींत पुरयलीं. पर्यावरणाचें लुकसाण करून, सैमीक स्तोत्र पुरोवन हें काम झुजा पांवड्यार सुरू आसा. ह्या कामाक पर्यावरण परवानो घेतिल्लो ना असो दावो करून पिडीत शेतकारांनी हरीत लवादा कडेन याचिका दाखल केल्ली. हे याचिकेचेर 4 मे दिसा सुनावणी जाली. संबंदीत खात्याक हरीत लवादा कडेन नोटीस धाडल्या. हाची दुसरी सुनावणी 14 जून दिसा जातली. तो मेरेन ह्या रस्त्याचें बांदकाम करपाक कंत्राटदाराक मेकळीक मेळ्ळ्या.

लींक रस्त्याचें काम बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो करून वारखंड-नागझर पंंचायतीन कंत्राटदाराक नोटीस दिवन काम बंद दवरपाचे आदेश दिल्ले. पूण ही नोटीस पंचायत संचालनालयान भायरायली आनी बांदकाम करपी कंपनीक मार्ग उक्तो करून दिलो. मोपा विमानतळाचें काम 75 टक्के जालां. मोपा विमानतळा खातीर लींक रस्त्याचें काम गरजेचें आशिल्ल्याचें शेतकारांक सांगिल्लें. भुंयसंपादन प्रक्रिया कायदेशीर नाशिल्ल्याचो दावो करून शेतकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल केल्ली. पूण ही याचिका लेगीत न्यायालयान भायरायिल्ली. ताका लागून हरीत लवादा कडेन न्याय मेळटलो अशी शेतकारांची आस्त आशिल्ली. पूण ती लेगीत आस्त आतां शेतकारांक ना.

लींक रस्त्याचें सपाटीकरण आनी खणपाचें काम झुजा पांवड्यार सुरू आसा. खूबशीं यंत्रणा कंत्राटदारान कामाक लायल्यांत. पयलींच्या रस्त्याचें लेगीत रुंदीकरणाचें काम झुजा पांवड्यार सुरू आसा. हरीत लवादा कडल्यान लींक रोडा खातीर स्थगिती मेळटली अशी आस्त शेतकारांक आसा.