लिंबू, कांदो वाडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लिंबू आनीक वाडपाची शक्यताय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः मागणेचे तुळेंत पुरवण उणी जाल्ल्यान सोमारा पणजी शारांत लिंबू आनी कांद्याचो दर वाडिल्लो. पणजी बाजारांत एक व्हड लिंबू 6 ते 7 रुपयांनी विकताले. निर्गत बंदी लागू जाली तरीय कांद्याचो दर वाडून 40 रुपया कील जाल्लो. फुडल्या कांय दिसांनी लिंबाचो दर वाडपाचो जाल्यार कांद्याचो दर उणो जावपाची शक्यताय आसा.

फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत उबाळ वाडला. ते खातीर सहाजिकूच लिंबूची मागणी वाडल्या. मात मागणेचे तुळेंत कर्नाटकांतल्यान येवपी लिंबाची आयात उणी जाल्या. हे खातीर लिंबाचो दर वाडला, अशें वेपाऱ्यांनी सांगलें.

म्हयन्याचे सुरवेक कांद्याचो दर 28 ते 30 रुपया मेरेन उणो जाल्लो. तातूंत वाड जावन तो 40 रुपया कील जाला. सोमारा फलोत्पादन मंडळाच्या गाड्यांचेर कांद्याचो दर 31 रुपया कील आशिल्लो. फाटल्या कांय म्हयन्यांत कांद्याचो दर वाडटालो. ते खातीर डिसेंबर 2023 त केंद्र सरकाकारान कांद्याचेर निर्गतीचेर बंदी घातिल्ली. हाका विरोध जावपाक लागले उपरांत दोन दिसां आदीं कांदो निर्गतीक 31 मार्च मेरेन 4 देशांनी कांदो निर्गत करपाक परवानगी दिल्ली. येता ते लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कांदो दरवाड हो एक मुद्दो जावपाची शक्यताय आसा. हाचो विचार करून कांदो निर्गतीचेर बंदी मार्च उपरांत लेगीत चालू उरपाची शक्यताय आसा.

हेर भाजयांचे दर

सोमारा पणजे बाजारांत टमाट, बटाट 40 रुपया कील दरान विकताले. जाल्यार भेंडो, कारोतीं, ढब्बू मिरसांग, वांयगीं आनी मिरसांग 80 रुपया कील, घोसाळें, गाजर आनी बिन्स 60 रुपया कील, दुदी 40 रुपया कील, लसूण 450 ते 480 रुपया कील, कोबी 35 रुपया कील, कोथिंबीर 20 रुपया जुडी जाल्यार फ्लॉवर 40 रुपया नग ह्या दरान विकताले.