लिंगीक अत्याचार केल्ल्याक10 दिसांची पुलीस कादय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः शॉपिंगाच्या निमतान एका मॉला लागीं आशिल्ल्या लॉजांत व्हरून एके 17 वर्सा पिरायेचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपा खाला सुजन सुनील तालुकदार ( 38 मूळ पश्चीम बंगाल) ह्या दुबाविताक  पुलिसांनी अटक केल्या. पयलो वर्ग न्यायालयात ताका उबो केलो तेन्ना न्यायाधिश्यान ताका चवकशे खातीर 10 दीस पुलीस कादय दिल्या.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पिडेस्त चलयेच्या सोयऱ्यांनी 27 जूनाक थळाव्या पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्ली. ही चली धा दिसां पयलीं गोंयांत आपल्या सोयऱ्यां कडेन आयिल्ली. तालुकदारान तिचे कडेन इश्टागत करून 26 जूनाक सांजे 4 वरांचेर तिका शॉपिंगाक व्हरता म्हणून शारांतल्या एका मॉला लागीं आशिल्ल्या लॉजांत व्हरून तिचेर लिंगीक अत्याचार केलो. ही गजाल कोणाकूय सांगल्यार जितें मारपाची धमकी दिली. कागाळेची दखल घेवन पुलिसांनी दुबावीत तालुकदाराक अटक केली.