लासून गोबर…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दर्यावेळांचेर जीवरक्षक म्हूण काम करपी तरणाट्यांच्यो दुचाकी अज्ञान लोकांनी लासल्यो. बामणवाडो-कांदोळेच्या व्हिस्परिंग पाल्मस रिसोर्टा फाटल्यान बुधवारा फांतोडेर ही घडणूक घडल्या. जीवरक्षक कंपनीन भाड्यान घेतिल्ल्या जाग्यार ह्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो. दोन दुचाकींतलें पॅत्रोल काडून तें हेर गाडयांचेर रकयलें आनी उजो घालो, अशें एका जीवरक्षकान सांगलें.