लायटींच्या सरयांचेर झाडां पडिल्ल्यान सुर्ला गावांत दोन दीस वीज पुरवण बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः रानांतल्यान व्हेल्ल्या लायटीच्या सरयांचेर झाडां पडिल्ल्यान फाटल्या दोन दिसां सावन गोंयचे शिमेर आशिल्ल्या सुर्ला गांवांत वीज पुरवण बंद पडली. पावसाच्या दिसांनी असले प्रकार परत जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ताचेर वीज खात्यान उपाय येवजण करची अशी गांवांतल्या लोकांची मागणी केल्या.
सुर्ला वाठराक हिरवे गांवांतल्यान वीज पुरवण करतात. बंद पडिल्ली वीज पुरवण वीज खात्याच्या वाळपयच्या कार्यालयना परत सुरू केली. वीज पुरवण सुरू केल्या उपरांत ती परत बंद पडली. वीज खात्याच्या कामगारांनी पळोवणी केली तेन्ना दुसरे कडेन सरयांर झाड पडिल्लें दिसलें. तें काडून सरयो सारक्यो करतकूच वीज पुरवण सुरू जाली.
आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांणी हिरवे गांवांतल्यान जमनीपोंदच्या वीज केबल घालून सुर्ला गांवांक वीज पुरवण करपाची वेवस्था केल्ली. ते खातीर कांय कोटी रुपये खर्च आयिल्लो. पावसाच्या दिसांनी वीज पुरवण बंद पडून लोकांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर वीज खात्यान दक्षता बाळगुवची अशें ग्रामस्थांचें म्हणणे आसा.