लाडली लक्ष्मी, गृहआधार येवजण्यांचे 41,725 अर्ज प्रलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : बायलां आनी बाल कल्याण खात्या वरवीं सुरू आशिल्ल्या लाडली लक्ष्मी आनी गृहआधार ह्या दोन येवजण्यांचे 41,725 अर्ज 27 जून 2022 मेरेन प्रलंबीत आसात, अशी म्हायती खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेंत विचारिल्ल्या लेखी जापेंत दिल्या.
लाडली लक्ष्मी आनी गृहआधार ह्या अर्थीक मजत करपी येवजण्यांक गोंयकारांचो मोट्या प्रमाणांत लाव मेळटा. आतां मेरेन ह्या येवजण्यांचे कितले अर्ज प्रलंबीत आसात. 2019 ते 2023 मेरेन ह्या येवजण्यां खातीर अर्थसंकल्पांत कितलो निधी जाहीर केल्लो, तातूंतलो कितलो निधी वापरलो असो प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी विचारलो.
ह्या प्रस्नाक जाप दितना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लाडली लक्ष्मीचे 24,617 आनी गृहआधाराचे 17,108 मेळून 41,725 अर्ज प्रलंबीत आसात. जायत्या अर्जदारांनी गरजेचीं कागदपत्रां जोडूंक नात. तशेंच अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरू आसा. ताका लागून हे अर्ज प्रलंबीत आसात, अशें स्पश्टीकरण दिलां.