लाटंबार्से उद्देगीक वसणूक रोखडीच सुरू : शेट्ये

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल, प्रतिनिधी : लाटंबार्से उद्देगीक वसणूक चालीक लावपा खातीर मुख्यमंत्री आनी हेर घटकांनी विशेश सहकार्य दिल्ल्यान चार व्हडल्या उद्देगांचीं हांगा नोंदणी जाल्या. हांगा वेगळे तरेचे प्रकल्प हाडून रोजगाराची संद उपलब्ध करपाचो संकल्प आशिल्ल्यान वीज पुरवण केल्या. नवें वीज उपकेंद्र उबारल्या उपरांत विजेची वेवस्था पुराय जातली. हें काम बेगीनूच चालीक लावपाचे आमी यत्न करतात अशें दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी सांगलें.
उद्देगीक वसणुकेंत स्ट्रीट लायटीच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार आयडीसीचे वेवस्थापकीय संचालक अभिषेक परिमल, सरपंच गुरुदास परब, पद्माकर मळीक, रामा गांवकार, पुजा घाडी, नरेश गांवस, विविध पंच वांगडी आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले.
एक कोटी रुपया खर्च करून मुखेल रस्त्यार स्ट्रीट लायट सुरू केल्या. हांगा लायटीची इकरा केव्ही लायन आशिल्ल्यान पंदरा उद्देगांक वीज पुरवण दिवप शक्य आसा. तशेंच चार हजार चौखण मिटर जागो वीज केंद्रा खातीर राखीव दवरला. राज्य आनी केंद्राचे मजतीन चाळीस कोटी खर्चून जमनी पोंदच्यान वीज पुरवण आनी वीज केंद्रा खातीर मंजुरी मेळ्ळ्या अशें डॉ. शेट्ये हांणी म्हणलें.
हे प्रक्रियेक गती मेळिल्ल्यान हांगां जायते उद्देग येवपाचे आसा. ताका लागून येवपी काळांत आमचें जें रोजगाराचें सपन आसा तें निश्‍चीतूच चालीक लागतलें असो विस्वास शेटये हांणी उक्तायलो.