लग्नाक आयिल्ल्या जोडप्याचे 5.56 लाखांचें भांगर फारायलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव : गोंयांत लग्नाक आयिल्ल्या हरियाणाच्या पर्यट जोडप्याचे 5.56 लाखांचें भांगर चोरयेक गेलां. बाणावले एका पांच ताऱ्यांच्या हाॅटेलांत ही घडणूक मंगळारा रातीं घडली.
बाणावले एका हाॅटेलांत लग्न सुवाळो आसलो. ते खातीर फरिदाबादाच्यान नवनीत शर्मा हे आपले घरकान्नी सयत आयिल्ले. तांणी भांगराच्यो वस्ती आपल्या रुमांत दवरिल्ल्यो. रातीं 9 क लग्न सुवाळ्याक वचून परत 10 वरांचेर रुमांत आयलीं तेन्ना तांकां चोरी जाल्या तें लक्षांत आयलें. चोरांनी रुमाचें स्लायड दार उक्तें करून प्रवेश केलो आनी भांगराच्यो वस्ती घेवन पळून गेलो. आनीक कोणाचें भांगर चोरयेक गेले, असो दुबाव आसा. हाची चवकशी कोलवा पुलीस करतात. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आदारान चोराक सोदपाचें काम चल्लां.