लगेजीक रिबन लायिल्ल्यान विमानांक जाता लेट: नेमकें कितें प्रकरण?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयच्या काळांत विमानान प्रवास करपी लोकांचो आंकडो वाडला. विमानान प्रवास करपाची गरज दिसानदीस वाडत आसा. देशी आनी आंतरराष्ट्रीय मळार प्रवास करपा खातीर विमानान प्रवास करप हो एक वेळ वाटावपी मार्ग. इंडिगो एअरलायन ही आमच्या देशांतली सगळ्यांत फायद्याची विमान कंपनी. दर दोन ते अडेज मिन्टांनी मुंबय विमानतळा सावन उड्डाण येता. मात हालीं एक सारक्या दिसपी ट्रॉली बॅगांक लागून विमानप्रवाशांचेर एक अरीश्ट कोसळ्ळां. ह्या एकेच तरेच्या ट्रॉली बॅगांक लागून विमान उडपाक कळाव जाता अशें सांगल्यार तुमकां विस्वास जातलो? तर पळोवया हाचें नेमकें कारण कितें तें..

विमानांतल्या प्रवासाक लागून संवसार सामको लागीं जाला. आतां देशांतलो प्रवासूय करपाक विमानांतल्या प्रवासाक प्रवासी पसंत करतात. देखून जिणेची गती बरीच वाडल्या. पूण ह्या उड्डाणा खातीर आमी सुरक्षा तपासणेच्या दोन वरां आदीं विमानतळार पावपाची गरज आसता. तुमी तुमची पुराय तपासणी केल्या उपरांत विमानांत बसपाक शकता. मात हालींच्या काळांत ट्रॉली बॅगां विमानांक कळाव करपाक लागल्यांत. विमानतळार देंवल्या उपरांत प्रवासी आपल्या सामानाची वाट पळयतात. मात तीं रोखडींच मेळनात आनी हाका लागून विमानाचें शेड्यूल इबाडटा. हें नेमकें कित्याक घडटा? हाका एक वेगळें कारण मुखार आयलां.

हो बोवाळ ह्या गजालींक लागून जाता

खुबशे फावटीं ट्रॉली बॅगांचो आकार आनी चड करून रंगूय सारको आसता. देखून विमान देंवल्या उपरांत विमानतळार आपलें सामान वा बॅग बेगीन वळखुपाक मेळचें म्हणून कांय प्रवासी वळख चिन्न म्हणून बॅगांक फिती बांदतात. हें रिबन वा बँड बांदिल्ल्यान प्रवाशांक एका सारक्या दिसपी ट्रॉली बॅगांतल्यान आपलीं बॅगां रोखडींच वळपाक मेळटा. एकसारक्या दिसपी ट्रॉली बॅगांतल्यान आपली बॅग रोखडीच वळखूं येता खरी मात ताका लागून सुरक्षा यंत्रणांक एक वेगळीच समस्या जाणवपाक लागल्या. देखून प्रवाशांचें सामान मेळोवपाचो काळ वाडत आसा ताका लागून बोवाळ जाला. कारण प्रवाशांनी बॅगांचेर घालतात ते टॅग आनी फिती बेगीन वळखुपाक. मात आधुनीक स्कॅनर आपोआप बॅग तपासनात. स्कॅनींग मशीन हीं बॅगां वेगळ्यो गजाली म्हणून तपासना. देखून सुरक्षा कर्मचार्‍यांक ह्या टॅग केल्ल्या बॅगांची हाताळणी करची पडटा. हाका लागून विमानाचें सामान मेळोवपाक कळाव जाता अशें कळ्ळां. स्कॅनर आपोआप काम करपा खातीर प्रवाशांनी बॅगांक भायले टॅग वा फिती जोडपाची गरज ना. मात स्कॅनिंग मशीनांत गोंदळ जावचो न्हय म्हणून आदींच स्टिकर काडून उडोवचे पडटले अशें आयर्लंडांतल्या डब्लिन विमानतळ अधिकार्‍यांनी सांगलें.