लक्ष्य, सिंधू क्वॉर्टरफायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक क्रमवारींत णवे सुवातेर आशिल्ल्या लक्ष्य सेन आनी पी व्ही सिंधू हिणें इंडोनेशियांत चालू आशिल्ले बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 इंडोनेशिया ओपन सर्तींत आपआपल्या गटांतली मॅच जिखून क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळयली.

दादल्यांच्या एकोड्या गटांतले दुसरे फेरयेंत लक्ष्य सेनान डॅनमार्काच्या रासमस गेमकेक 21-18 आनी 21-15 अशा गेमींनी हारयलो. पयले गेमींत दोनूय खेळगड्यांनी आक्रमक खेळ केलो. पूण, लक्ष्य सेनान संयम राखून संवसारीक क्रमवारींत 13वे सुवातेर आशिल्ल्या डॅनमार्काच्या खेळगड्याक पयले गेमींत 21-18 असो हारयलो.

दुसऱ्या अर्दांत लेगीत चुरशीचो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. पूण, लक्ष्य सेनान परतून बरो खेळ करून दुसरी गेम आनी मॅच जिखली. बायलांच्या गटांत सिंधून जॉर्जियाचे मरिस्का तुनजुंगाक 23-21, 20-22 आनी 21-11 अशा गेमींनी हारयली.