रोनाल्डोची सावदी अरेबियाच्या क्लबा कडेन कबलात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुर्तुगाल पंगडाचो मुखेली क्रिस्तियानो रोनाल्डोन सावदी अरेबियाच्या अल नासर ह्या क्लबा वांगडा अडीच वर्सांची कबलात केल्या. हाचे सयत तो संवसारांतलो सगल्यां चड जोडपी खेळगडो थारलो. युरोपांत साबार वर्सां खेळ्ळ्या उपरांत तो आतां आशियायी क्लबा वतीन खेळटना दिसतलो. मॅन्चॅस्टर युनायटेड क्लबा वांगडा वाद उप्रासल्या उपरांत क्लबा ताची कबलात रद्द केल्ल्यान ताच्या फुडारा विशीं फुटबॉल मोग्यांक प्रस्न पडिल्लो. ह्या प्रस्नाक ताणें अल नासरा कडेन कबलात करून जाप दिली.

37 वर्सां पिरायेच्या रोनाल्डोन 2025 मेरेन अल नासर कडेन कबलात केल्या. क्लबान रोनाल्डो कडेन कबलात करपाक कितले रुपया फारीक केल्यात हे विशीं कांयच सांगूंक नासलें तरी ताणें 200 दशलक्ष युरो (सुमार 1775 कोटी रुपया) चड परस रकमेंत ही कबलात केल्या अशी खबरा संस्थेन खबर दिल्या.

रोनाल्डोचो आस्पाव केल्ल्यान अल नासर घटमूट जातलो. क्लबान णव सावदी प्रो लीग किताब जिखल्यात.