रोझमन क्रूझ वस्ताद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमी वतीन आयोजीत केल्ले पयले गोवा टायगर कप 2022 अखील गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचें वस्तादपण नागोवा वेर्णेंच्या रोझमन क्रूझ क्लबान मेळयलें. कांदोळीच्या डॉ. गुस्तांव मोंतेरो मैदानाचेर जाल्ले फायनलींत ताणें मांद्रेंच्या ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो.

ही सर्त महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे हांचो हो एक उपक्रम आशिल्लो. ताचंची मुंबय फुटबॉल असोसिएशन (एमएफए)चो अध्यक्ष म्हणून परतून निवड केल्या.

उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय जैतिवंत क्लबां मदीं अपेक्षे प्रमाण चुरशीचो खेळ जालो. तथापी, दक्षीण गोंय चॅम्पियन रोझमन क्रूझाक 25व्या मिनटाक स्टिफन सतरकारान आघाडी मेळोवन दिली. एका गोलान फाटीं पडिल्ल्या ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबान मॅचींत येवपाचो खूब यत्न केलो. पूण, रोझमन क्रूझाच्या शेल्डन परेरान क्लबाचो दुसरो गोल करून ड्युन्साचें सपन भंगयलें. ल्हान ल्हान पास दिवन रोझमनान हो गोल केलो. रोझमन क्रूझाच्या रोमारियो द कोस्ताची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

इनामां भेटवण सुवाळ्याक मिसेस इंडिया अर्थ 2019 सर्तींतली पयल उप वस्ताद थारिल्ली जेसिका स्नोक उपस्थीत आशिल्ली.

ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबाच्या ऋषिकेश किनळेकाराची सर्तींतलो उत्कृश्ठ गोलकीपर म्हणून निवड जाली. मारियो आगियारान ताका करंड आनी पांच हजाराचें इनाम भेटयलें. रोझमनाच्या स्टिफन सतरकाराची सर्तींतलो खेळगडो म्हणून निवड जाली. ताका गोवा युनायटेड एसएचे अध्यक्ष फॅबियन डिसोझान करंड आनी पांच हजारांचें इनाम भेटयलें.

दक्षीण गोंय उप वस्ताद असोल्डेंच्या सेंट अॅंथनीक जॉनी फर्नांडीसान 30 हजारांचें इनाम आनी करंड भेटयलो. उत्तर गोंय उप वस्ताद गोवा वेल्हा स्पोर्ट्स क्लबाक ग्रेगरी डिसोझान 30 हजार आनी करंड भेटयलो.

भारताचे आदले आंतरराष्ट्रीय खेळगडे डॅंझील फ्रॅंकोन राज्य उप वस्ताद ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबाक 60 हजार आनी करंड भेटयलो. जाल्यार भारतीय फुटबॉल प्रशिक्षक असोसिएशनाचे संचालक दिनवेश नायरान रोझमन क्रूझाक एक लाख रुपयाचें इनाम आनी करंड भेटयलो.