रोझमन क्रूझ फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

असोल्डेंच्या सेंट अॅंथनी स्पोर्ट्स क्लबाक 4-2 अशा गोल फरकांनी हारोवन नागोवा-वेर्णेंच्या रोझमन क्रूझान गोवा टायगर कप 2022 अखील गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमीन आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाली.

असोल्डेंच्या सेंट अॅंथनी स्पोर्ट्स क्लबान मॅचीच्या सव्याच मिनटाक गोल करून रोझमनाक धपको दिलो. हो गोल साफिक शेखान केलो. पूण, ताची ही आघाडी चड वगत तिगूंक ना. चार मिनटांनी रोझमनान बरोबरी सादली. हो गोल स्टिफनान केलो. 15व्या मिनटाक रोझमान 2-1 अशी आघाडी मेळयली. हो गोल जेसलॉयान केलो. मध्यांतरा मेरेन रोझमन 2-1 असो मुखार आशिल्लो.

मध्यांतरा उपरांत 46व्या मिनटाक स्टिफनान आपलो दुसरो आनी क्लबाचो तिसरो गोल केलो. तीन मिनटां उपरांत रोझमनान चवथो गोल केलो. हो गोल शेल्डनान केलो.

सेंट अॅंथनीन उपरांत गोल करपाचो खूब यत्न केलो. ताका 57व्या येस आयलें. पूण, ताका फक्त रोझमनाची आघाडी उणी करपाक येस आयलें. असोल्डेंच्या ज्योकीमाची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

कळंगूटाच्या जैतांत बिबियानो पर्जळ्ळो

भारताच्या अण्डर 17 पंगडाचो मुख्य प्रशिक्षक बिबियानो फर्नांडीसाच्या दोन गोलां नेटार कळंगूट वॅटरन्सान वेर्णा वॅटरन्साक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो.

धाव्या मिनटाक बिबियानोन क्लबाचें खातें उगडलें. ते उपरांत 26व्या मिनटाक ताणें आघाडी वाडयली. अखेरेक कळंगूटान 2-0 अशी आघाडी राखून जैत जोडलें. वेर्णा वॅटरन्साच्या रेमेडियोस बार्रेटोची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.