रोजगाराभिमूख शिक्षण घेवपाक फुडें सरात

पद्मिनी फावंडेशना वतीन विद्यार्थी भोवमान आनी शिश्यवृत्ती भेटवण सुवाळ्यांत विद्यार्थ्यां वांगडा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. प्रमोद सावंतः पद्मिनी फावंडेशना वतीन 150 विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती वितरीत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः बऱ्या दर्ज्याचें शिक्षण, रोजगाराभिमूख शिक्षण विद्यार्थी आनी कुटुंबाचो फुडार पर्जळीत करपाक शकता. समाजांतल्या दरेका भुरग्यान दर्जेदार शिक्षण घेवचें, हो आपलो हांवेस आसा. अर्थीक स्थिती बरी ना हे खातीर गोंयांतलो एकूय विद्यार्थी शिक्षणा पासून पयस उरचो ना, हाची आपणे जतनाय घेतल्या. दरेका पालकान आपल्या भुरग्यांक गुणात्मक दर्जेदार शिक्षण घेवचे खातीर उर्बा दितना आत्मनिर्भर आनी स्वावलंबी जावचीं हे खातीर योगदान दिवचें, असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो.

डॉ. सावंत हांची आवय पद्मिनी हांच्या उगडासा खातीर स्थापन केल्ल्या पद्मिनी फावंडेशना वतीन यत्ता धावी, बारावीचे हुशार विद्यार्थी तशेंच सुमार 150 गरजेवंत विद्यार्थी तेचवरी पदव्युत्तर शिक्षणांत पर्जळीत येस मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान आनी शिश्यवृत्ती भेटवण सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. ही कार्यावळ सांखळेच्या रवीन्द्र भवनांत जाली. ह्या वेळार डॉ. सावंत उलयताले.

ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यां वांगडा माचयेर डॉ. विठ्ठल तिळवी, पांडुरंग सावंत, सुलक्षणा सावंत, शुभदा सावयकार, रश्मी देसाय, आनंद काणेकार, दयानंद बोर्येकार, संतोष मळीक, गजानन शेट्ये आनी हेर शिक्षण संस्थेचे वांगडी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

गांवगिऱ्या वाठारा वांगडाच शारांतल्या भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवचें, हे खातीर आपणे बापाय कडल्यान सेवेची प्रेरणा घेवन खूब वर्सां सावन गरजेवंत विद्यार्थ्यांक मजत करतां. तशेंच युवा मोर्चा भाजपा पक्ष आनी खाजगी पांवड्याचेरूय हो वावर कितल्याश्याच वर्सां सावन चालू आसा. विद्यार्थ्यांक परिपूर्ण मनीस घडोवपी शिक्षण अपेक्षीत आसा. तातूंत लेगीत खूबशे वेवसायीक अभ्यासक्रम आसात. तातूंत निश्चीत रोजगार उपलब्ध जातले, अशें शिक्षण वेंचात, असो सल्लो डॉ. सावंत हांणी दिलो.

कुशळटाय उदरगतीच्या माध्यमांतल्यान सरबराय हॉटेल पर्यटन आनी हेर विवीध माध्यमांतल्यान पुडल्या चार वर्सांत दोन लाख नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो. ताका लागून मळ वेंचतना कारकीर्द प्रशिक्षण मार्गदर्शन फायद्याचें थारतलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

डॉ. विठ्ठल तिळवी हांणी देश पांवड्या वयल्या विवीध करियर संदी विशीं अभ्यासपूर्ण म्हायती दिली. खंयचें मळ वेंचचें हे खातीर मार्गदर्शन आनी सुचोवण्योय केल्यो.

सुलक्षणा सावंत हांणी फांवडेशनाच्या सेवा वावराची म्हायती दिली. ह्या वेळार मानेस्तां हस्तुकीं विद्यार्थी भोवमान शिश्यवृत्ती भेटयल्यो. तशेंच हेर विवीध उपक्रम चालीक लायले.

कॅन्सर हो हुस्क्याचो विशयः मुख्यमंत्री

देशाचे तुळेंत गोंयांत कॅन्सराचें प्रमाण चड आसा. हो हुस्क्याचो विशय आसा. तिसऱ्या पांवड्याचेर कॅन्सराचें निदान जाता. ताका लागून पद्मिनी फावंडेशना वतीन गांवगिर्या वाठारांनी जागृती करप, जतनाय घेवप हे खातीर नेमान डॉ. शेखर साळकार आनी तांचो पंगड वावर करता. तशेंच जंय गरज आसा थंय आमची संस्था मजतीचो हात दिवपाक तयार आसता, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.