रॉयल जामोस रिसॉर्टाक कुलूप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः कळंगुटे पंचायत वाठारांत सर्वे नंबर 206-1बीत परवानगी नास्तना उबारल्ल्या रॉयल जामोस रिसॉर्टाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठाच्या आदेशा प्रमाण बिरेस्तारा गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राथिकरण आनी बार्देश मामलेदारान कुलूप लायलें.
हे संबंदी क्रूझ सिल्वेरा आनी पावलो मस्कारेन्हास हांणी खंडपिठान याचिका सादर केल्ली. 26 एप्रील 2022 दिसा रिसॉर्टाचें बांदकाम परवानगी बगर चल्लां अशें सांगून तें बंद करपाक तशेंच कृती अहवाल सादर करपाक खंडपिठान सांगिल्लें. बांदकामाचें रुपांतर रिसॉर्टांत केलां आनी ताचो वेवसायीक आनी अनैतिक प्रकारां खातीर उपेग चल्ला अशें मूळ याचिकादारांनी खंडपिठाचे नदरेर हाडून दिल्लें.
कळंगुटे पंचायत मंडळान खंडपिठान  याचिका सादर करून बांदकामाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्ली. त्या प्रमाण रिसॉर्टाक कुलूप लावपाचो आदेश बुधवारा खंडपिठान दिलो. 2 जानेवारीक खंडपिठान ह्या आदेशाचो कृती अहवाल सादर करपाक खंडपिठान संबंदितांक सांगलां.