रेल्वे वतीन काँक्रीट खांब घालपाचें काम वेळसांव ग्रामस्थांनी उडयलें बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खांब रोखडेच ट्रकांतल्यान व्हेल्ल्यान निवळ्ळो तणाव

वास्को: सुवातेचो प्रस्न न्यायप्रविश्ट आसतना रेल्वे कंत्राटदारान वेळसांव रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगा कुशीक काँक्रिटाचे खांब घालपाचें काम गोंयचो एकवोट संघटणेन आडायलें. कंत्राटदारान वरिश्ठांचे सुचोवणे उपरांत थंयच्या काँक्रिटाचें खांबे ट्रकांतल्यान व्हेल्ल्यान थंयचो तणाव निवळ्ळो.

रेल्वे विकास निगम लिमिटेडान नेमणूक केल्ल्या हैदराबाद हांगासरल्या कंत्राटदारान वेळसांव लेव्हल क्रॉसिंगा कुशीक सद्याच्या रेल्वे मार्गाक समांतर काँक्रीट खांब घालपाचें काम बुधवारा सुरू केल्लें. ह्या प्रकरणांत गोंयचो एकवोटचे ऑर्वील दोरादो रॉड्रिगीश आनी हेरांक म्हायती मेळटकूच तांणी घडणूक थळार धांव घेवन काम बंद करपाक सांगलें. हे खांब घाल्ले जाल्यार थळाव्यांची परंपरीक वहिवाट बंद जावपाची भिरांत आशिल्ली. तशेंच हे सुवातेचो प्रस्न न्यायप्रविश्ट आसा. रॉड्रिगीश हांणी मुखार म्हणलें, 1890 वर्सा आमच्या पुर्वजांनी रेल्वे मार्ग घालपा खातीर ही जमीन केन्नाच विकली ना वा देणगी म्हूण लेगीत दिली ना. मुरगांव बंदरांतलो म्हाल येरादारी खातीर हे सुवातेंतल्यान रेल्वे मार्ग घालपा खातीर तत्कालीन रेल्वे प्राधिकरणाक परवानगी दिल्ली. उपरांत ह्या मार्गा वयल्यान म्हाल आनी प्रवाशी येरादारी सुरू जाल्ली. ताका लागून हे सुवातेर रेल्वेचो अधिकार ना अशें रॉड्रिगीश हांणी म्हणलें.

मुखार उलयतना तांणी म्हणलें, आतां ह्या मार्गा वयल्यान व्हड प्रमाणांत कोळश्याची येरादारी जाता. हाका लागून गांवच्या लोकांक त्रास जाताच तेच बरोबर पर्यावरणाचेरूय परिणाम जाता. आमचो रेल्वे मार्ग टोट्टीकरणाक विरोध आसा. पूण रेल्वे कडल्यान ह्या ना त्या कारणा खातीर थळाव्या लोकांक त्रास दिवप चालूच आसा. बुधवारच्या प्रकरणांत कंत्राटदारान रेल्वेच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन उलोवणीं करून काम थांबोवपाचो समजुतदापण दाखयिल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती निर्माण जाली ना अशें रॉड्रिगीश हांणी म्हणलें.