रेल्वे रिझर्वेशन फॉर्म कन्नड आनी इंग्लीशींत

निवेदन दितना शंकर पोळजी, सचिन भगत, उध्दव पोळ आनी हेर. (अक्षंदा राणे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्कोच्या नागरिकांनी घेतली दखल

वास्को: रेल्वे रिझर्वेशन फॉर्म कन्नड आनी इंग्लीशींत उपलब्ध आशिल्ल्यान हांगच्या कांय नागरिकांनी दखल घेतली. ह्या प्रस्नाचेर हांगचे  सामाजीक कार्यकर्ते शंकर पोळजी हांणी दखल घेवन वास्को रेल्वे स्टेशनाच्या अधिकार्‍याक निवेदन  दिवन हिंदींतल्यान रिझर्वेशन फॉर्म उपलब्ध करचें अशी मागणी केली. हे संबंदी आपूण हें निवेदन हुबळीच्या विभागीय वरिश्ठांक धाडटलों अशें आस्वासन संबंदीत रेल्वे अधिकार्‍यान दिलां. 

हांगच्या रेल्वेच्या रिझर्वेशन कावंटराचेर जो फॉर्म दितात तो कन्नड वा इंग्लीश भाशेन आशिल्ल्यान हिंदी लोकांक तें वाचपाक कठीण वता. हे विशीं संबंदीत अधिकार्‍याकडेन चवकशी केल्यार ते हें फॉर्म हुबळी विभागा कडल्यान धाडिल्ल्याचें सांगतात. 

वास्को रेल्वे स्टेशना कडल्यान सुटपी रेल्वेंचो वापर चडशे उत्तर प्रदेशीय नागरीक करतात. तेन्ना तांकां कन्नडांत फॉर्म दिता तें पळोवन ते जापीत जातात. हें फॉर्म कोंकणी, मराठी भासो सोडून कन्नड भाशेंत दिवपा फाटल्यान दक्षीण पश्चीम रेल्वेच्या अधिकारी वर्गाचीं मस्तेपणां दिसून येता. 

हे विशीं दखल घेतना शंकर पोळजी हांच्या नेतृत्वाखाला उध्दव पोळ, सुदीप सरोज, सचीन भगत, शेखर दाबोळकार, राज हलवाई, तेजल पोळ, श्रीप्रसाद महाले हांणी वास्को रेल्वे स्टेशन मुखेल्याक निवेदन दिलें. हो फॉर्म हिंदी भाशेंत उपलब्ध करून दिवपाची तांणी मागणी केल्या.