रेल्वे मार्ग रुंदीकरण आंदोलन प्रकरण : 15 जुलय सावन खटल्याक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: गोंयांत रेल्वे मार्गाचें रुंदीकरण जाल्यार कोळशाची येरादारी जावन गोंयांत प्रदूशण वाडटलें असो दावो करून रेल्वे रुंदीकरणाक विरोध करपी चार आंदोलकांच्या विरोधांत मडगांव पयलो वर्ग न्यायालयांत 15 जुलय सावन खटलो सुरू जातलो. अभिजीत प्रभुदेसाय, विकास भगत, डायना सुवारीस आनी फ्रेडी त्रावासो हांच्या विरोधांत कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलां. मडगांवची पयलो वर्ग न्याय दंडाधिकारी अंकिता नागवेंकार हांणी आंदोलकांक तांचे वयले आरोप समजावन सांगले. सगल्या आंदोलकांनी आरोप न्हयकारिल्ल्यान न्यायालयान आतां गवायांचे पुरावे नोंद करून घेवपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशें जाहीर केलें. आंदोलकांची बाजू मांडपा खातीर ॲड. ओम स्टेनली राॅड्रिग्स हाजीर आसले
दक्षीण-पश्चिम रेल्वेन हातांत घेतिल्ल्या मार्ग रुंदीकरणाक विरोध करपा खातीर 1 नोव्हेंबर 2020 दिसा चांदरा एक व्हडलें आंदोलन जाल्लें. हजारां वयर आंदोलकांनी एकठांय येवन रेल्वे मार्ग आडायिल्लो. ह्या प्रकरणा उपरांत चार आंदोलकांचेर आरोपपत्र दाखल केल्ले. आतां 15 जुलयाक ह्या प्रकरणांत गवायांचे पुरावे नोंद करपाक सुरवात जातली. ह्या प्रकरणांतले तपास अधिकारी रोहित दिक्षित हांणी गवाय दिवपाक न्यायालयांत हाजीर रावचें हे खातीर तांकां समन्स जारी केला.