रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प रद्द करात आम आदमी पक्षाची मागणी 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः सर्वोच्च न्यायालयान दक्षीण- पश्चीम रेल्वेच्या गोंयांतल्या रेल्वे दुपदरीकरण मार्गाक दिल्लो रानाजींव मंडळान दिल्लो परवानो रद्द केला. ते फाटभुंयेर प्रदेश आम आदमी पक्षान हो पुराय प्रकल्प रद्द करपाची मागणी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयान दक्षीण गोंयांतल्यान वचपी रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पाची पळोवणी करची मागणी तांणी केल्या.
पक्षाच्या पणजेच्या कार्यालयांत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयतना आपची फुडारी आनी आदली मंत्री एलिना साल्ढाना हिणे कॅसलरॉक- कुळें रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पाक रानाजीव मंडळान दिल्लो परवानो रद्द  केल्ले खातीर न्यायालयाचे उपकार मानले. रेल्वे दुपदरीकरणाक लागून जावपी पर्यावरणाच्या लुकसाणेची म्हायती आपणे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां दिल्ली पूण तांणी प्रकल्पांत कसलोच हस्तक्षेप केलो ना अशे साल्ढाना हांणी सांगलें.
वाल्मिकी नायक हांणी दुपदरीकरण प्रकल्पा आड तरणाट्यांनी दिल्ल लढ्या खातीर आनी तो राष्ट्रीय मुद्दो केल्ले खातीर तांची तुस्त केली. सीईसीन ह्या प्रकल्पाक अऩ्याक करपी आनी विनाशकारी म्हणलां. गोंयां सारक्या ल्हान राज्यांत ह्या प्रकल्पाची मुदलांत गरज ना अशें सांगून तांणी तो व्हो पुराय प्रकल्प रद्द करपाची मागणी केल्या.
आम आदमी पक्षाची उपाध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो हांणी प्रकल्पा आड लढो दिवपी गोंयकारांचें जैत जालां अशें सागून प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांचेर घातिल्ल्यो केशी फाटल्यान घेवच्यो अशी मुख्यमत्र्यां लागीं मागलां.