रेल्वे दुपदरीकरणाक दिल्लो परवानो रद्द केल्यान एलिना साल्ढानाक खोस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः दक्षीण पश्चीम रेल्वेक तिनयघाट तें वास्को मजगतीं दुपदरी रेल्वे मार्ग तयार करपाक राष्ट्रीय रानजीव मंडळान दिल्लो परवानो सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्ल्यान कुठ्ठाळी मतदारसंघाची आदली आमदार एलिना साल्ढाना हिणे खोस उक्तायल्या.
रेल्वे दुपरीकरणाक सुरवाती सावन विरोध करपी लोकांचें हें व्हड जैत आसा. दक्षीण पश्चीम रेल्वेच्या दुपरीकरणच्या कामाक परवानगी दिल्यार पश्चीम घाटांतलीं राना आनी गोंयच्या पर्यावरणाची व्हडा प्रमाणान नाशाडी जातली हें खातीर आपणे 5 ऑक्टोबर 2020 दिसा आपणे केंद्रीय पर्यावरण बदल मंत्रालाय, केंद्रीय अॅम्पॉवर कमिटीक दाखोवन दिल्लें. ह्या पत्राची प्रत तेन्नाचे केंदीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकार हांका धाडिल्ली हायी साल्ढाना हांणी याद करून दिली.
पश्चीम घाटांतली जैवविविधताय ना नपयत जाली. दूद सागर घशघश्याचें लुकसाण जातलें हें आपण केंद्रीय एजन्सींच्या नदरेक हाडून दिल्लें. रेल्वे दुपदरीकरणाचो प्रस्ताव 2013 वर्सा जेन्ना राज्याच्या रानां खात्याक सादर केल्लो तेन्ना त्या वेळार प्रधान वनपाल रिचर्ड डिसोझा हांणी तो न्हयकारिल्लो आनी जैवविविधताय ना नपतय जातली अशी शिटकावणी दिल्ली अशी म्हायती साल्ढाना हांणी दिली.
सत्तारुढ पक्षांतली आमदार आसून लेगीत आपणे रेल्वे दुपरीकरणाक विरोध केल्लो. कासावली आनी रेल्वे लायनी कुशीक आशिल्ल्या लोकांनी घरां बांदिल्लीं. दुपदरीकरणाक लागून ती मोडची पडटालीं. सर्वोच्च न्यायलयान दिल्ल्या आदेशाक लागून ह्या लोकांक आतां व्हड थाकाय मेळ्ळ्या अशें साल्ढाना हांणी सांगलें.