रेलगाडी, रेलगाडी…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्कोच्यान भायर सरिल्ली कोळसो घेवन वचपी म्हाल रेलगाडी कुळ्यां रुळा वयल्यान निसरली. आयतारा सांजवेळा 6 वरांची ही घडणूक घडली.