रेईश मागूस प्रभाग फेररचना चुकीची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदार केदार नायकः मामलेदाराक भेटयलें निवेदन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: येता ते पंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केल्ली रेईश मागूस पंचायत प्रभाग फेररचना पुराय चुकीची आसा. हे फेररचनेंत गरजेचे बदल करचे, अशी मागणी साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी बार्देशचे मामलेदार राहुल देसाय हांकां निवेदन सादर करून केलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा प्रभारी सरपंच सुष्मिता पेडणेंकार, सुभाष पेडणेंकार, विरेंद्र शिरोडकार, फेलिक्स रॉड्रिगीस, सुरज चोडणकार, राजेश भोसले आनी आदले पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले.

आमदार नायक हांणी ह्या निवेदनाची प्रत वेंचणूक आयोगाक दिल्या. फेररचना मसुद्यांत गरजेचे बदल केले नात जाल्यार फुडारांत गरजेचीं पावलां उखलतले, अशी शिटकावणीय तांणी निवेदनांत दिल्या.

मामलेदाराक निवेदन सादर केले उपरांत आमदार नायक हांणी सांगलें, रेईश मागूस पंचायतींतलो प्रभाग फेररचना मसुदो तयार जावन आमकां मेळ्ळा. ही फेररचना पुराय चुकीची आसा. हे प्रक्रियेंत भुगोलीक सातत्य पाळूंक ना. 2007 त जाल्ले पंचायत वेंचणुकेचे तुळेंत सुमार 75 टक्के मतदारांचो आसपाव हेर प्रभागांनी केला. ह्या प्रकरणांत पंच वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आपले कडेन कागाळ केल्या.

लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण आनी तांचे हरकती विशीं आपणे सविस्तर निवेदन राज्य वेंचणूक आयोग आनी बार्देस मामलेदाराक सादर केलां. ज्या अधिकाऱ्यांनी ही प्रभाग फेररचना तयार केल्या, तांणी ही प्रक्रिया करतना खंयचेच मार्गदर्शक सुचींक पाळो दिल्लो दिसना, अशें आमदार नायक हांणी सांगलें. एकाच कुटुंबांतल्या वांगड्यांची वा शेजारच्या घरांतल्या मतदारांचीं नांवां वेगवेगळ्या प्रभागांत घातल्यांत. हाची पुराय म्हायती निवेदनांतल्यान संबंदितांक दिल्या. प्रभाग फेररचना मसुद्याचो हो घोळ राज्य सरकारान मुद्दाम करूंक ना जाल्यार तातूंत बदल करून तें आमकां न्याय दितले अशी आस्त आसा, अशें आमदार नायक हांणी सांगलें.

पंचायत वेंचणुको निश्पक्ष जावच्योः नायक

आपूण दोन कार्यकाळ सरपंचाचे भुमिकेंत आशिल्लो. आपल्या घरांतल्या वांगड्यांचीं नांवां लेगीत हेर प्रभागांनी घातल्यांत. राज्य वेंचणूक आयोग आमचे कागाळेची दखल घेवन ताचेर योग्य उपाय काडटलो. पंचायत वेंचणुको ह्यो मेकळ्या वातावरणांत आनी निश्पक्ष जावपाची गरज आसा. सरकारान ह्या मसुद्यांत दुरुस्ती केली ना जाल्यार आमकां उपरांत योग्य पावल उखलचें पडटलें, अशें आमदार केदार नायक हांणी सांगलें.