रेंट अ कॅब, बायक संख्येचेर मर्यादा हाडटलेः मॉवीन गुदिन्हो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येरादारी मंत्र्यान दिले संकेत; वास्को-पणजी मार्गार इलेक्ट्रीक बशीचें लोकापर्ण

वास्को: फुडारांत रेंट अ कॅब आनी रेंट अ बायक हांचे संख्येचेर मर्यादा हाडपा खातीर योग्य तो निर्णय घेतले अशे संकेत येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी काल (बिरेस्तारा) एके कार्यावळींत दिले.

वास्को-पणजी मार्गार इलेक्ट्रीक बशीच्या लोकापर्ण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, कदंब म्हामंडळाचे अध्यक्ष आनी नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकार, नगरसेवक दीपक नायक, कदंबाचे वेवस्थापकी संचालक डेरीक परेरा नेटो, सरवेवस्थापक संजय घाटे, आदले नगराध्यक्ष नंदादीप रावत, नगरसेवक विनोद किनळेकार, नगरसेविका शमी साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

मुखार उलयतना गुदिन्होन म्हणलें, गोंयांत रोखडीच 500 इलेक्ट्रीक बशी उपलब्ध करून दिवपाची मोख आसा. गोंयांत भौशीक येरादारी खातीर इलेक्ट्रीक बशी जाय अशी हांवें केंद्रा कडेन मागणी केल्या. गोंयच्या रस्त्यार इलेक्ट्रीक बशी सुरू केल्ल्यान वायू आनी ध्वनी प्रदुशण उणें जावपाक मजत जातली. सद्या गोंया खातीर 100 इलेक्ट्रीक बशी येवपाच्या मार्गार आसात. गोंयच्या रस्त्यार सुमार 1200 इलेक्ट्रीक बशी सुरू करपा खातीर भर दिला. फुडल्या पांच वर्सांत हें लक्ष्य गांठपा खातीर यत्न आसतले अशें तांणी म्हणलें.

रेंट अ कॅब आनी बायक हाका लागून कांय समस्या निर्माण जायत आशिल्ल्यान ते संबंदी विचार करपाची वेळ आयिल्ल्याचें गुदिन्होन म्हणलें. रेंट अ बायक दिवपी व्यक्ती कडेन कितल्यो बायक आसूंक जाय, सद्या जी संख्या मर्यादा आसा ते संख्येंत कपात करपाचो रोखडोच निर्णय घेतले अशें तांणी स्पश्ट केलें.

उल्हास तुयेंकार हांणी वास्को खातीर इलेक्ट्रीक बशींची गरज आशिल्ल्यान कांय बशी वास्को खातीर दिल्यात अशें तांणी सांगलें. जंय गरज आसतली थंय आमी बशी दितले, दाबोळी विमानतळा वयल्यान रोखडीच इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशें तुयेंकारान स्पश्ट केलें. आमदार साळकार हांणीय आपले विचार मांडले.