रुपेश ठाणेकार गोंय शालांत मंडळाच्या उपाध्यक्षपदार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः मयेंच्या विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेचो अध्यक्ष रुपेश नारायण ठाणेकार हांचीं गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचो उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केल्या ठाणेकार फाटल्या जायत्या वर्सां सावन सामाजीक, शिक्षणीक आनी भलायकी मळांत वावुरतात. तांचे हे नियुक्ती खातीर लोक खोस उक्तायतात.
तांचे कडेन मयेंतल्या कांय शाळांची जापसालदारी आसा. विजयानंद हायस्कुलाचो शंबर टक्के निकाल लागता ताचें बरेंचशें स्रय तांचे कडेन वता. गांवांत पूर्व प्राथमीक शाळा सुरू करप, विज्ञान फांटो सुरू करून ताका शिक्षण खात्याची मान्यताय घेवप आनी हेर सामाजीक कामां तांणी केल्यांत. शालांत मंडळाचो उपाध्यक्ष म्हणून कांय नवे प्रयोग करपाचो आपलो यत्न आसतलो अशें तांणी सांगलें.